Lausuntopyyntö 800 MHz, 1800 MHz ja 2,6 GHz taajuusalueiden radiolupien ehdoista Ahvenanmaan maakuntaan

Julkaistu 20.02.2014

Viestintävirasto pyytää lausuntoja 791 - 821 MHz / 832 - 862 MHz, 1710 - 1785 MHz / 1805 - 1880 MHz, 2500 - 2570 MHz / 2620 - 2690 MHz ja 2570 - 2620 MHz taajuusalueilla teletoiminnassa Ahvenanmaan maakunnassa noudatettavista radioluvan ehdoista.

Lausunnot on toimitettava Viestintävirastoon 18.3.2014 mennessä.

Katso lausuntopyyntö

Asiasanat: Taajuudet , Matkapuhelimet , Verkot , Lausuntopyynnöt

LinkedIn Print