Viestintävirasto selvittää laitteiden tietoturvallisuutta

Viestintävirasto on pyytänyt keskeisiltä laitevalmistajilta vakuutusta laitteiden tietoturvallisuudesta. Asiasta uutisoi päivän Helsingin Sanomat.

Viestintävirasto on selvittänyt vuoden 2013 kesän ja syksyn aikana kansainvälisen tiedustelutoiminnan vaikutuksia suomalaisille tarjottavien viestintäpalveluiden tietoturvallisuuteen. Selvityksen jatkotyönä Viestintävirasto on lähettänyt viidelle Suomessa toimivalle laitevalmistajalle pyynnön toimittaa vakuutus koskien laitteiden tietoturvallisuutta. Pyynnön tarkoituksena oli kerätä laitteiden turvallisuusarvioinnissa hyödynnettävää tietoa. Viestintävirasto jatkaa laitteiden tietoturvallisuuden arviointia vuoden 2014 aikana ja tiedottaa selvitysten tuloksista niiden valmistuttua.

Viestintävirasto toimii kansallisen turvallisuusviranomaisen asiantuntijana tietojärjestelmien ja tietoliikenteen tietoturvallisuutta koskevissa asioissa. Viestintävirasto arvioi tietojärjestelmissä käytettävien ja niihin liitettyjen laitteiden turvallisuutta. Viestintävirasto arvioi esimerkiksi Suomen valtionhallinnon käyttämien laitteiden turvallisuutta. Turvallisuuden arvioinnissa huomioidaan muun muassa laitteesta käytettävissä olevat julkiset ja valmistajalta erikseen saadut tiedot. Lisäksi Viestintävirasto tutkii itse laitteiden turvallisuusominaisuuksia.

Pyyntö lähetettiin Insta DefSec Oy:lle, Oy L M Ericsson Ab:lle, Nokia Siemens Networks Oy:lle, Nokia Oyj:lle ja Stonesoft Oyj:lle. Insta DefSec Oy ja Stonesoft Oyj antoivat vakuutuksen kesäkuussa. Oy L M Ericsson Ab:n, Nokia Siemens Networks Oy:n, Nokia Oyj:n vakuutuspyyntöä tarkennettiin jatkokeskusteluiden jälkeen muun muassa rajaamalla se suomalaisille myytäviin tuotteisiin. Tehdyn tarkennuksen jälkeen myös nämä yritykset antoivat pyydetyn vakuutuksen.

Vuoden 2013 lopulla Viestintävirasto lähetti vakuutuspyynnön myös Jolla Oy:lle. Asian käsittely on kesken.

Lisätietoja

Päällikkö Jarkko Saarimäki, p. 0295390576
Apulaisjohtaja Rauli Paananen, p. 0295390552

Asiasanat: Tietoturva , Uutiset

LinkedIn Print