Sanoma Media Finland Oy:n radiokanavilla esitettäviä Ilta-Sanomien uutisia ei katsota sponsoroiduiksi

Julkaistu 27.06.2014

Viestintävirasto selvitti, sisältyikö mm. Radio Rock, Radio Aalto ja Radio Suomi Pop -radiokanavilla esitettäviin Ilta-Sanomien uutisiin televisio- ja radiotoimintalaissa kiellettyä uutisohjelmien sponsorointia.

Päätöksessä Viestintävirasto totesi, että Ilta-Sanomat ei radiokanavilla esitettyjen uutisten yhteydessä saanut sellaista näkyvyyttä, jota sponsoroinnin määritelmässä edellytetään. Uutisten yhteydessä tuodaan esille, että uutiset on tuottanut Ilta-Sanomat.

Sponsoroinnilla tarkoitetaan ohjelman rahoitusta tai muuta taloudellista tukemista, jonka vastineeksi rahoituksen antaja saa näkyvyyttä itselleen tai tuotteilleen. Televisio- ja radiotoimintalaki kieltää uutis- ja ajankohtaisohjelmien sponsoroinnin.

Viestintäviraston päätös radiouutisten sponsoroinnista

Asiasanat: Radio , Televisio , Uutiset

LinkedIn Print