Sodankylään ja Ranualle valtiontuella huippunopeat nettiyhteydet

Julkaistu 15.10.2014 | Päivitetty 16.10.2014

Sodankylään ja Ranualle rakennetaan kattavat valokuituverkot, joista tarjotaan alueen asukkaille ja yrityksille huippunopeita 100 megan laajakaistaliittymiä. Viestintävirasto on myöntänyt hankkeille valtiontukea yli 6 miljoonaa euroa.

Tähtikuitu Oy rakentaa edistyksellisen laajakaistaverkon koko Sodankylän kunnan alueelle. Verkon arvioitu pituus on huimat 1 200 kilometriä. Rakennustyöt ovat jo käynnissä ja valmista on näillä näkymin vuoden 2016 loppuun mennessä. Verkon valmistuttua alueen noin 2 200 kotitaloudella ja yrityksellä on mahdollisuus saada käyttöönsä nopea laajakaistayhteys.

"Luotettavan ja nopean tietoverkon avulla halutaan parantaa etäällä olevien kylien arvostusta ja elinkelpoisuutta sekä edesauttaa kyläläisten osallistumismahdollisuuksia", toteaa Tähtikuitu Oy:n toimitusjohtaja Jussi Rantamo.

Ranuan kunnan alueelle valokuidun rakentaa Ranuan Kuituverkot Oy. Kuituverkkoa kaivetaan maahan 900 kilometriä ja se tulee palvelemaan noin 1 200 kotitaloutta ja yritystä. Verkon on määrä olla valmis vuoden 2017 loppuun mennessä. "Oman kuntayhtiön perustaminen oli ensisijaisesti elinkeinopoliittinen kysymys. Hyvät ja nykyaikaiset tietoliikenneyhteydet ovat välttämätön yritystoiminnan edellytys. Hyvät yhteydet auttavat myös kunnan asukkaiden palvelutason säilyttämisessä tai jopa parantamisessa", Ranuan Kuituverkkojen toimitusjohtaja Jukka Rinne toteaa.

Valokuitu tarjoaa rajattomia mahdollisuuksia nyt ja tulevaisuudessa

Sekä Sodankylän että Ranuan kunnissa valokuituverkkojen rakentaminen nähdään strategisena kysymyksenä sekä elinvoimaisuuden että elinkeinopolitiikan näkökulmasta. Valokuituverkon ja sähköisten palvelujen avulla voidaan lyhentää välimatkoja ja parantaa alueellista tasa-arvoa.

"Verkon myötä kunnassa tullaan panostamaan erityisesti sähköisten hoivapalveluiden kehittämiseen ja elinkeinoelämän tarpeisiin", toteaa Rantamo.

Molempien yhtiöiden näkökulmasta valokuitu on ainoa tekniikka, joka takaa riittävästi nopeutta, luotettavuutta ja vapaata kapasiteettia pitkälle tulevaisuuteen. "Ilman kunnollisia yhteyksiä mikä tahansa kunta putoaa kehityksen kelkasta ja siksi niin Ranualla kuin Sodankylässäkin on päätetty panostaa omiin valokuituverkkoihin", yhtiöistä todetaan.

Valtio tukee Sodankylän ja Ranuan hankkeita

Viestintävirasto myönsi Sodankylän ja Ranuan hankkeille yhteensä yli 6 miljoonaa euroa valtiontukea. Sodankylään tukea myönnettiin noin 3,7 miljoonaa ja Ranualle noin 2,3 miljoonaa euroa. Myös Sodankylän ja Ranuan kunnat rahoittavat hankkeita. Valtiontuki on myönnetty osana Laajakaista 2015 -hanketta. "Sodankylän ja Ranuan hankkeet ovat hyvä esimerkki laajakaistarakentamisesta, jossa kunta ja paikalliset toimijat ryhtyivät itse toimeen, kun valtakunnalliset operaattorit eivät olleet kiinnostuneita tarjoamaan nopeita yhteyksiä alueelleen", toteaa päällikkö Päivi Peltola-Ojala Viestintävirastosta.

Laajakaista 2015 -hankkeen tavoitteena on varmistaa huippunopeat internetyhteydet haja-asutusalueille. Valtio tukee hanketta 64 miljoonalla eurolla, josta on tähän mennessä myönnetty jo yli 70 prosenttia.

Tähtikuitu ja Ranuan Kuituverkot ovat todenneet, että ilman merkittävää julkista tukea hankkeet olisivat jääneet toteutumatta.

Lisätietoja:

Viestintävirasto, lakimies Sirpa Sillstén, p. 0295 390 542
Viestintävirasto, Laajakaista ja media -ryhmän päällikkö Päivi Peltola-Ojala, p. 0295 390 539

Tähtikuitu Oy Sodankylä, toimitusjohtaja Jussi Rantamo, p. 040 7648 213, jussi.rantamo@tahtikuitu.fi
Ranuan Kuituverkot Oy, toimitusjohtaja Jukka Rinne, p. 040 6484 525, jukka.rinne@ranuankuituverkot.fi


Tekstiä tarkennettu 16.10. klo 11.15:
muokattu kohtaa "noin 2 200 asukkaalla ja yrityksellä" muotoon "noin 2 200 kotitaloudella ja yrityksellä"
muokattu kohtaa "noin 1 200 asiakasta" muotoon "noin 1 200 kotitaloutta ja yritystä"

Asiasanat: Internet , Laajakaista , Verkot , Uutiset

LinkedIn Print