Suositus teleyrityksille: palvelun toteuttamisesta ulkomailla syytä kertoa asiakkaille

Viestintävirasto on yhteistyössä teleyritysten kanssa laatinut suosituksen siitä, mitä ja miten käyttäjille on annettava tietoa kansainvälisen kytköksen sisältävästä viestintäpalvelusta.

Viestintäviraston aiemmin tekemän selvityksen mukaan osa teleyrityksistä toteuttaa viestintäpalvelunsa osin tai kokonaan Suomen ulkopuolella tai hyödyntäen ulkomaisten yritysten tarjoamia palveluja. Näin ollen palvelun toteutukseen saattaa kohdistua Suomen lainsäädännöstä poikkeavaa sääntelyä, josta palvelujen käyttäjien on saata tietoa. Tällaisen tiedon avulla käyttäjä voi itse arvioida, millaisia mahdollisia uhkia hänen viestintäänsä ja tunnistamistietoihin kohdistuu.

Viestintävirasto on julkaissut teleyrityksille tarkoitetun suosituksen (205/2014 S) kansainvälisesti toteutetun palvelun tietoturvasta tiedottamisesta. Viestintävirasto valvoo vuoden 2015 aikana, että toimialan kanssa yhteistyössä laaditussa suosituksessa esitettyjä tietoja on käyttäjien saatavilla. Arvioidessaan suosituksen mukaisen tiedottamisen toteutumista virasto painottaa erityisesti sitä, että käyttäjille kerrotaan, onko palvelu toteutettu Suomessa, muualla EU- tai ETA-alueella vai näiden ulkopuolella (suositus 1).

Suositus

Suositus 205/2014 S: Kansainvälisesti toteutetun palvelun tietoturvasta tiedottaminen

Aiemmat tiedotteet

Teleyritysten lisättävä tiedotusta viestintäpalveluiden toteuttamisesta ulkomailla

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Heidi Kivekäs, p. 0295 390 525

Turvallisuussääntely ryhmän päällikkö Jarkko Saarimäki, p. 0295 390 576

Asiasanat: Internet , Puhelin , Tietoturva , Asiakaspalvelu , CERT , NCSC-FI , Teletoiminta , Tietosuoja , Uutiset

LinkedIn Print