Tele- ja sähkönjakeluyritykset parantaneet varautumistaan sähkökatkoihin

Julkaistu 27.06.2014

Ennalta sovitut toimintamallit ja yhteystiedot tukevat vikojen korjaamista esimerkiksi myrskytilanteissa. Häiriötilanteiden yhteistoimintaryhmä HÄTYn tehtävä on parantaa häiriötilanteisiin varautumista ja niistä toipumista.

Häiriötilanteiden yhteistoimintaryhmän ensimmäisen toimintavuoden aikana on muun muassa määritelty prioriteettijärjestys teleyritysten sähkönkäyttöpaikoille ja laadittu luettelo näistä paikoista. Luettelosta on jaettu tarvittavat tiedot kullekin sähkönjakeluyhtiölle. Korkeamman prioriteetin saaneiden teleyritysten laitetilojen sähkönsaanti pyritään palauttamaan mahdollisimman pian sähkökatkon jälkeen muun muassa hätäliikenteen toimivuuden turvaamiseksi. Luettelon tietoja voidaan hyödyntää myös sähkönjakeluverkkojen toimintavarmuutta kehitettäessä esimerkiksi maakaapeloimalla priorisoitujen laitetilojen sähkönjakelu.

Lisäksi tele- ja sähkönjakeluyhtiöiden välistä yhteistyötä on parannettu välittämällä osapuolten valvomoiden ajantasaiset yhteystiedot toisilleen. Tämä mahdollistaa korjaustoimenpiteiden nopean keskinäisen koordinoinnin.

Katso myös:

Häiriötilanteiden yhteistoimintaryhmä (HÄTY)

Uutinen 20.6.2013: Häiriötilanteita varten on perustettu yhteistoimintaryhmä

Lisätiedot:

päällikkö Jarkko Saarimäki, p. 0295 390 576

Asiasanat: Internet , Puhelin , Tietoturva , Teletoiminta , Viat ja häiriöt , Uutiset

LinkedIn Print