Teleyritysten tulot laskivat ja investointiaste kasvoi

Julkaistu 07.08.2014

Viestintäviraston markkinakatsaus kertoo teletoiminnan liikevaihdon laskeneen edellisvuodesta.

Vuonna 2013 teletoiminnan liikevaihto oli 4,5 prosenttia pienempi kuin edeltävänä vuonna. Laskuun vaikutti erityisesti tukkupalveluista eli teleyritysten toisilleen tarjoamista palveluista saatujen tulojen väheneminen. Koska investoinnit pysyivät lähes samalla tasolla kuin vuonna 2012, teletoiminnan investointiaste kasvoi puoli prosenttiyksikköä 15,5 prosenttiin.

Teleyritysten kokonaisliikevaihto vuonna 2013 oli 4,7 miljardia euroa, josta teletoiminnan osuus oli 3,6 miljardia euroa. Vastaavasti kokonaisinvestoinnit olivat 660 miljoonaa ja investoinnit teletoimintaan 565 miljoonaa euroa.

Teleyritysten tuloja ja investointeja on käsitelty tarkemmin Viestintäviraston tuottamassa markkinakatsauksessa.


Tutustu myös muihin Viestintäviraston katsauksiin

Asiasanat: Puhelin , Investoinnit , Liikevaihto , Markkinaosuudet , Markkinat , Teletoiminta , Katsaukset , Uutiset

LinkedIn Print