TV5:lle huomautus tv-ohjelmien sponsoritunnisteista

Julkaistu 02.07.2014

Viestintävirasto on huomauttanut SBS Discovery TV Oy:tä mainontaa ja sponsorointia koskevien säännösten rikkomisesta. Yhtiö on lähettänyt TV5-kanavalla sponsoritunnisteita, jotka ovat olleet mainosmaisia ja siten lainvastaisia.

Viestintäviraston näkemyksen mukaan TV5:llä esitetyt Tresemmén, Rexonan ja Happypancake.fin sponsoritunnisteet ovat kokonaisuutena arvioituina sisältäneet olennaisia mainonnallisia piirteitä. Tämän vuoksi tunnisteita on pidettävä pikemminkin mainoksina kuin sponsoritunnisteina.

Viestintävirasto on velvoittanut kanavaa poistamaan kaikista kolmesta sponsoritunnisteesta olennaiset mainonnalliset elementit tai vaihtoehtoisesti erottamaan kyseiset sponsoritunnisteet muusta ohjelmistosta kuva- tai äänitunnuksella. Lisäksi kanavan tulee huolehtia siitä, että sen esittämät sponsoritunnisteet vastaavat jatkossa lain ja Viestintäviraston ohjeiden vaatimuksia.

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukaan sponsoroitujen audiovisuaalisten ohjelmien ja radio-ohjelmien alussa tai lopussa on esitettävä selvästi sponsorin nimi tai tunnus. Oikeuskäytännössä sekä Viestintäviraston ohjeissa on katsottu, että sponsorin nimeä tai tunnusta ei saa esittää mainosluonteisesti.

Viestintäviraston päätös TV5:n sponsoritunnisteista

Asiasanat: Radio , Televisio , Uutiset

LinkedIn Print