Uudet suositukset edistävät IP-yhteenliittämisen käyttöönottoa

Viestintävirasto on julkaissut Next Generation Networks -työryhmän laatimat suositukset puhelinpalveluiden IP-yhteenliittämisestä. Suositusten tavoitteena on edistää IP-yhteenliittämisen käyttöönottoa jasiten mahdollistaa uudenlaisten palvelujen käyttäminen internetissä. Suositukset parantavat myös palveluiden yhteentoimivuutta eri teleyritysten verkkojen välillä.

Suositukset kuvaavat teleyritysten yhdessä sopimat parhaat IP-yhteenliittämistä koskevat käytännöt. Suosituksia päivitetään tarvittaessa.

Suositus 201/2014 S - Finnish profile for SIP-I interworking
Suositus 202/2014 S - Finnish profile for SIP interworking

Asiasanat: Puhelin , Liittymä , Numerointi , Teletoiminta , Verkot , Ohjeet , Uutiset

LinkedIn Print