Uusi direktiivi sääntelee radiolaitteiden markkinoille toimittamista ja käyttöönottoa EU:n alueella

Uusi 12.6.2014 voimaan tullut radiolaitedirektiivi sisältää säännökset radiolaitteiden toimittamisesta markkinoille ja niiden käyttöön ottamisesta unionin alueella.

Suomen aloitteesta radiolaitedirektiivin soveltamisalaan on sisällytetty myös vastaanottimet. Esimerkiksi televisioiden ja muiden radiotaajuuksia käyttävien vastaanotinlaitteiden vaatimustenmukaisuus on jatkossa huomioitu direktiivissä. Tämä selkiyttää radiolaitemarkkinoiden sääntelyä Viestintäviraston tavoitteiden mukaisesti. Radiotaajuuksia käyttävien laitteiden häiriötön toiminta on kaikkien käyttäjien etu.

Uusi direktiivi määrittelee aiempaa selkeämmin valmistajien, maahantuojien ja myyjien vastuut radiolaitteiden vaatimustenmukaisuudesta. Viestintävirasto valvoo radiolaitteiden vaatimustenmukaisuutta ja niiden tuomista Suomen markkinoille.

Uusi direktiivi korvaa aiemman radiolaitedirektiivin vuodelta 1999 ja sitä tulee soveltaa kahden vuoden siirtymäajan jälkeen kansallisesti 13.6.2016 alkaen.

Tutustu EU:n Virallisessa lehdessä 22.5.2014 julkaistuun säädökseen EU:n oikeudellisen asiakirjojen hakemistossa.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Ritva Suurnäkki, p. 0295 390 645


Asiasanat: Radio , Taajuudet , Televisio , Markkinat , Uutiset

LinkedIn Print