Veneilijöiden radiolupia tarkastetaan tehostetusti heinäkuussa viikoilla 28 ja 30

Julkaistu 03.07.2014

Viestintävirasto tarkastaa tehostetusti veneilijöiden radiolupia ja pätevyystodistuksia vesialueilla heinäkuussa viikoilla 28 ja 30 yhdessä venepoliisin ja Rajavartiolaitoksen kanssa.

Veneessä olevan radiolähettimen, esimerkiksi meri-VHF-puhelimen tai tutkan, hallussapito ja käyttö edellyttää radiolupaa. Lisäksi meri-VHF-puhelinta käyttävällä henkilöllä on oltava henkilökohtainen meriradioliikenteen pätevyystodistus.

Radiolupa ja pätevyystodistus on pyydettäessä esitettävä viranomaisten edustajalle.

Veneilijän tärkein yhteydenpitoväline vesillä on meri-VHF-radiopuhelin. Laitteen merkitys korostuu erityisesti turvallisuuteen liittyvissä tilanteissa. Meri-VHF-radiopuhelin mahdollistaa suoran radioyhteyden veneen ja meripelastuskeskuksen tai veneiden välillä silloinkin, kun matkapuhelinverkossa ei ole kuuluvuutta.

Tietoa veneilijöiden radioluvista ja pätevyystutkinnoista

Lisätiedot:

Viikolla 28 Radiotarkastusasiantuntija Olli Koskeno, p. 0295 390 449

Viikolla 30 Radiotarkastusasiantuntija Kari Seppänen, p. 0295 390 462


Asiasanat: Taajuudet , Luvat , Uutiset

LinkedIn Print