Viestintävirasto antoi huomautuksia televisiomainontaa koskevien säännösten rikkomisesta

Julkaistu 22.08.2014

Viestintävirasto on huomauttanut Sanoma Media Finland Oy:tä (Nelonen -kanava), MTV Oy:tä (Sub -kanava) ja Fox International Channels Oy:tä (Fox -kanava) siitä, etteivät ne noudata televisio- ja radiotoiminnasta annettua lakia ja sen säännöksiä.

Kaikkia kolmea kanavaa huomautettiin katkotunnusten eli mainokset ohjelmista erottavien tunnusten puutteellisuuksista. Nelosen osalta huomautus koski lisäksi sallitun mainosajan ylittämistä, Foxin osalta mm. elokuvien liiallista keskeyttämistä mainoksilla sekä Subin osalta ohjelmakuvan päälle liimatun ns. overlay -mainonnan tunnistettavuutta ja erotettavuutta.

Viestintävirasto pyysi päätöksissään yhtiöitä antamaan elokuun loppuun mennessä selvityksen menetelmistä, joiden avulla päätöksissä edellytetyt täytäntöönpanotoimet on toteutettu sekä arvion niiden vaikuttavuudesta.

Mainosaikatutkimuksen perusteella annetut päätökset:

Päätös FOXille

Päätös Subille

Päätös Neloselle

Säännösten noudattamista valvottiin mainosaikatutkimuksella

Viestintävirasto teetti Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMETilla tutkimuksen siitä, miten televisiokanavat Sub, Nelonen ja Fox noudattavat televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain säännöksiä mainonnasta ja teleostolähetyksistä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin mainonnan määrää, mainonnan sijoittelua ja mainonnan erottamista muusta ohjelmistosta. Lisäksi tutkimuksessa esitettiin yleiskuvaus kanavien prime time -ohjelmistoista. Tutkimus kohdistui kolmeen kanavaan. Tutkimusaineistot koottiin syyskuussa 2013.

Mainosaikatutkimukset

Asiasanat: Televisio , Näkyvyys , Päätökset , Tutkimukset , Uutiset

LinkedIn Print