Viestintävirasto edellyttää Soneran pitävän kiinni sitoumuksestaan viankorjauksen nopeuttamiseksi Utsjoella

Julkaistu 16.06.2014

Viestintävirasto selvitti kevään 2014 aikana Utsjoen Tenojokilaakson pitkäkestoisia katkoksia puhelinyhteyksissä. Selvityksen tuloksena alueen puhelinpalveluista vastaava operaattori TeliaSonera Finland Oyj sitoutui muun muassa parantamaan Tenojokilaakson puhelinyhteyksien toimivuutta sekä omia viankorjausprosessejaan.

Viestintävirasto käynnisti perusteellisen selvityksen Utsjoen alueen kuuluvuusongelmista johtuen Tenojokilaakson pitkäkestoisista ja toistuvista puhelinyhteyksien ongelmista keväällä 2014. Osana selvitystä Viestintäviraston ja Soneran edustajat vierailivat Utsjoella kuulemassa alueen asukkaiden kokemuksia kuuluvuusongelmista. Samalla Sonera teki alueella myös mittauksia ja selvitti, mitkä ovat kuuluvuuden kannalta matkaviestinverkon ongelmapaikkoja.

Viestintävirasto pitää vakavana sitä, että alueen vakinaisille asukkaille ja yrityksille kriittisen matkaviestinverkon palveluissa on ollut useasti pitkäkestoisia katkoksia. Selvityksen tuloksena Sonera sitoutui varmistamaan vastaanottimien lisäantenniratkaisuin puhelinpalveluiden toimivuuden alueen vakituisissa asuinpaikoissa ja yritysten sijaintipaikoissa. Lisäantennien avulla Sonera myös varmistaa, että alueen hätäpuhelut ohjautuvat Suomen hätäkeskukseen. Soneran tulee myös neuvoa, kuinka Tenojokilaakson asukkaat voivat puhelimen asetuksilla estää hätäpuheluiden ohjautumisen Norjan verkkoon. Virasto edellytti myös, että Sonera tiedottaa nykyistä tehokkaammin alueen asukkaita vikatilanteista.

Viestintävirasto jatkaa tilanteen seuraamista. Seuraava Soneran kanssa sovittu tarkistuspiste on kesän jälkeen.

Kaikilla oikeus viestinnän peruspalveluihin

Suomessa jokaisella on asuinpaikastaan riippumatta oikeus saada kotiinsa puhelinliittymä ja yhden megan laajakaistaliittymä. Nämä niin sanotut yleispalvelut on saatava myös jokaisen yrityksen kiinteään sijaintipaikkaan. Lisäksi kuulo- ja puhevammaisille henkilöille on taattu heidän tarvitsemansa puhelinpalveluja vastaavat palvelut. Viestintävirasto valvoo, että yleispalvelut ovat saatavilla niissä kunnissa, joissa ei muuten olisi riittävästi tarjontaa. Viestintävirasto on nimennyt Utsjoen alueelle palveluiden tarjoajaksi TeliaSonera Finland Oyj:n.

Internet- ja puhelinpalveluiden toimivuuden varmistamiseksi käyttäjän voidaan edellyttää parantavan liittymän kuuluvuutta päätelaitteen antennin tai pienimuotoisen ulkoisen lisäantennin avulla. Yleispalvelua koskevalla valvonnalla Viestintävirasto ei voi vaikuttaa matkapuhelinverkkojen kuuluvuuteen yleisesti esimerkiksi maastossa.

Lisätietoja:

Verkon vikatilanteet: Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö Jarkko Saarimäki, p. 0295 390 576

Yleispalvelut: Erityisasiantuntija Mari Österberg, p. 0295 390 545


Asiasanat: Puhelin , Matkapuhelin , Verkot , Viat ja häiriöt , Yleispalvelu , Uutiset

LinkedIn Print