Viestintävirasto esittää verkon vuokrauksen tukkuhintoihin merkittäviä alennuksia

Julkaistu 13.10.2014

Viestintäviraston näkemyksen mukaan laajakaistapalvelujen tuottamiseen tarvittavien tilaajayhteyksien kuukausivuokran ja kytkentämaksun tulisi olla edullisempia nykyiseen hintatasoon verrattuna. Viestintävirasto esittää enimmäishintoja kuudelle teleyritykselle, jotka ovat laajakaistaverkkojen vuokrauksen kannalta merkittävimpiä.

Viestintäviraston esittämät enimmäishinnat ovat merkittävästi alemmat kuin yritysten palveluista tällä hetkellä perimät hinnat. Viestintävirasto esittää kupariverkon tilaajayhteyden kuukausivuokran enimmäishinnaksi 10,70 euroa/kk ja kytkentämaksuksi 85 euroa. Valokuituverkossa vastaavat enimmäishinnat ovat kuukausimaksun osalta 75 euroa/kk ja kytkentämaksun osalta 131 euroa.

Viestintäviraston esittämät enimmäishinnat koskevat Anvia Oyj:tä, DNA Oy:tä, Elisa Oyj:tä, KYMP Oy:tä, Lounea Oy:tä ja TeliaSonera Finland Oyj:tä.

Enimmäishinnat edistävät kilpailua ja mahdollistavat uusien tulijoiden pääsyn markkinoille

Verkonvuokrauksen hintaa säännellään laajakaistamarkkinoiden kilpailun edistämiseksi ja palvelujen käyttäjien etujen turvaamiseksi. Etukäteen asetettava enimmäishinta myös parantaa sääntelyn ennakoitavuutta sekä huomattavan markkinavoiman yritysten (HMV) että verkkoa vuokraavien kilpailijoiden näkökulmasta.

Ilman hintasääntelyä yritykset voivat vahvan markkina-asemansa turvin asettaa verkkojensa vuokran niin korkeaksi, että kilpailevien yritysten pääsy markkinoille käytännössä estyy. Tämä heikentää kilpailua, vähentää käyttäjien valinnanvapautta ja hidastaa palvelujen kehitystä ja hintojen laskua.

Viestintäviraston päätösehdotuksista voi antaa lausunnon 31.10.2014 asti.

Päätösluonnokset ovat luettavissa viraston internetsivuilta.

Lisätietoja:

Markkinat-toimialan johtaja Johanna Juusela, p. 0295 390 402

Viestintämarkkina-asiantuntija Jenni Koskinen, p. 0295 390 648


Lisätietoa HMV-sääntelystä

Asiasanat: Internet , Hinnat , Huomattava markkinavoima , Kilpailu , Laajakaista , Markkinat , Verkot , Lausuntopyynnöt , Uutiset

LinkedIn Print