Viestintävirasto jatkaa kirjeiden viisipäiväisen jakelun tehostettua valvontaa

Itella Posti Oy on antanut Viestintävirastolle selvityksen viisipäiväisen jakelun toteutumisesta. Viestintäviraston viime kesäkuussa antaman päätöksen mukaan Itella on rikkonut postilain velvoitetta jakaa yleispalvelukirjeet viitenä päivänä viikossa. Viestintävirasto jatkaa selvityksen perusteella jakelun tehostettua valvontaa.

Viestintävirasto arvioi, että jakelureittien muutoksia seuranneet jakeluhäiriöt on saatu varsin hyvin hallintaan ja tilanne on merkittävästi parantunut toukokuuhun nähden. Kuitenkin myös muita kuin yksittäisiä jakeluhäiriöitä on edelleen ollut vielä elokuussa. Lisäksi jakelureittien ulkopuolelle jääneiden jakelupisteiden määrä lisääntyi jonkin verran seurantajakson lopussa heinä-elokuun keskiarvoon nähden.

Viestintävirasto jatkaa edelleen tehostettua valvontaa ja edellyttää Itellaa toimittamaan uuden selvityksen jakelureitin ulkopuolelle jääneistä jakelupisteistä postinumeroalueittain ja valtakunnallisesti myös syyskuun ja lokakuun ajalta viimeistään 14.11.2014. Jos tänä aikana vielä joillakin alueilla on merkittävämpiä jakeluhäiriöitä, tulee Itellan antaa selvitys näiden häiriöiden syistä sekä toimenpiteistä tilanteen korjaamiseksi.

Toimipisteverkko edelleen kattava

Itella Posti Oy:n toimipisteverkko oli Viestintäviraston puolivuotistarkastelussa lainsäädännön vaatimusten mukainen. Kesäkuun 2014 lopussa Suomen väestöstä 84 prosenttia asui 3 kilometrin etäisyydellä postin toimipisteistä, noutopisteistä ja SmartPost-automaateista. Enintään 10 kilometrin etäisyydellä toimipisteestä oli 97 prosenttia väestöstä. Jokaisessa kunnassa oli myös postilain edellyttämä toimipiste.

Kesäkuun lopussa Itellalla oli 101 omaa toimipistettä ja 780 asiamiestoimipistettä. Omien toimipisteiden määrä on pysynyt samana vuoden alkuun verrattuna, mutta asiamiespostien määrä on hieman laskenut. Lisäksi yhtiöllä oli 100 pakettien noutopistettä ja 407 SmartPost-pakettiautomaattia.

Valtioneuvoston asetus postin toimipisteiden sijoittamisesta tuli voimaan 19.3.2012. Viestintävirasto tarkastelee Itella Posti Oy:n toimipisteverkon säädöstenmukaisuutta puolivuosittain.

Lisätietoja postilain toimipisteasetuksen vaatimuksista voit lukea Finlex-sivustolta.

Viestintäviraston päätös 10.6.2014 yleispalvelukirjeiden jakelun toteutumisesta.


Asiasanat: Posti , Jakelu , Kirje , Paketti , Uutiset

LinkedIn Print