Viestintävirasto kieltää sponsoroitujen raviohjelmien lähettämisen Ylen kanavilla 1.10.2014 lähtien

Julkaistu 15.04.2014

Viestintävirasto on tehnyt päätöksen, jossa se kieltää Yleisradiota lähettämästä 1.10.2014 lähtien Fintoto Oy:n sponsoroimia raviohjelmia televisio- ja radiokanavillaan. Päätös perustuu yleisradiolakiin, joka kieltää Yleisradiolta mainonnan lähettämisen ja sponsoroitujen ohjelmien tuottamisen. Päätös ei estä raviurheilun esittämistä Ylen kanavilla.

Viestintävirasto on selvittänyt Yleisradio Oy:n, Fintoto Oy:n ja Ylelle alihankintana raviohjelmia tuottavan Story of Sports Oy:n yhteistyön laillisuutta raviohjelmissa. Yleisradiosta annetun lain mukaan yhtiö ei saa tuottaa sponsoroitua ohjelmaa. Koska Fintoto sponsoroi raviohjelmien tuottamista, ei Yleisradio saa jatkossa lähettää kyseisiä raviohjelmia televisio- ja radiokanavillaan.

Sponsoroinnilla tarkoitetaan ohjelman rahoitusta tai muuta taloudellista tukemista, jonka vastineeksi rahoituksen antaja, tässä tapauksessa Fintoto, saa näkyvyyttä itselleen tai omille tuotteilleen.

– Raviohjelmissa on selvästi kyse sponsoroinnista, sillä ohjelmia rahoittavan Fintoton pelituotteet ovat lähetyksissä näkyvässä roolissa, toteaa Viestintäviraston lakimies Kalle Varjola.

Yleisradion on Viestintäviraston päätöksen mukaisesti lopetettava nykymuotoisten raviohjelmien lähettäminen televisio- ja radiokanavillaan 30.9.2014 mennessä. Fintoto Oy ratkaisee, miten raviohjelmat tämän jälkeen lähetetään.

Huomautus sponsorointikiellon rikkomisesta jo vuonna 2013

Viestintävirasto velvoitti Yleisradiota korjaamaan sponsorointikiellon rikkomiseen johtaneet toimintatapansa jo 14.5.2013 antamassaan päätöksessä, joka koskee Ylen ja Veikkauksen yhteistyötä rahapeliohjelmissa. Lisäksi virasto kehotti 30.9.2013 Yleä tarkistamaan ja korjaamaan omaa valvontaansa, itsesääntelyohjeitaan ja muita menettelytapojaan, jotka ovat aiheuttaneet sponsorointikiellon rikkomisen.

Viestintävirasto on puuttunut Yleisradion ohjelmien laillisuuteen vuoden 2013 alusta sen jälkeen, kun sille yleisradiolain muutosten myötä tuli toimivalta valvoa lain toteutumista Yleisradion toiminnassa.

Viestintäviraston päätös [pdf, 189 KB]

Lisätietoja:

Lakimies Kalle Varjola, p. 0295 390 544

Laajakaista ja media -ryhmän päällikkö Päivi Peltola-Ojala, p. 0295 390 539

Asiasanat: Televisio , Päätökset , Uutiset

LinkedIn Print