Viestintäviraston postimarkkinaselvitys vuosilta 2012-2013 on julkaistu

Julkaistu 28.04.2014 | Päivitetty 05.05.2014

Viestintäviraston selvityksestä käy ilmi postilähetysmarkkinoiden trendit: pakettilähetysten määrät ovat kasvussa ja toisaalta kirjelähetysten väheneminen on nopeutunut.

Digitalisoituminen näkyy postiliikenteessä mm. siten, että yritysten siirtyessä sähköiseen laskutukseen on muutokset kirjeiden kokonaisvolyymeissa suuria. Lehtien sisällön siirtyminen internetiin vaikuttaa painettujen lehtien levikkejä ja lukijamääriä laskevasti.


Postilähetyksistä asemansa ovat parhaiten säilyttäneet mainosposti ja pakettikuljetukset. Pakettien osalta volyymin ennustetaan kasvavan verkkokaupan suosion noustessa.


Viestintävirasto seuraa säännöllisesti kirje- ja pakettipalvelujen markkinoita Suomessa. Seurantaan kuuluvat eri postilähetyslajit eli kirjeet, lehdet, osoitteeton jakelu ja paketit. Selvitys on jatkoa postilähetyspalvelututkimukselle, jonka vuosina 2008-2009 toteutti Nordic Adviser Group Viestintäviraston toimeksiannosta. Tätä ennen vastaavan tutkimuksen toteutti Tilastokeskus.


Viestintäviraston postimarkkinaselvitys 2012-2013

Asiasanat: Posti , Markkinat , Tutkimukset , Uutiset

LinkedIn Print