Viestintävirasto on antanut lausunnon Yleisradio Oy:n kertomuksesta

Julkaistu 15.10.2014

Viestintävirasto on antanut 30.9.2014 lausunnon Yleisradion vuonna 2013 tarjoamaa palvelua koskevasta kertomuksesta. Lausunnossaan virasto arvioi Yleisradion vuoden 2013 aikana tarjoamaa palvelua koskevaa kertomusta suhteessa YLEn palvelua koskevan lainsäädännön asettamiin velvoitteisiin.

Viestintävirasto totesi lausunnossaan, että Yleisradio ei ole täyttänyt julkisen ja kaupallisen toiminnan eriyttämisvelvoitettaan ruotsinkielisen SVT World -kanavan edelleenlähettämisen tuottojen ja kulujen osalta. SVT World -kanavan edelleenlähettäminen ei ole Viestintäviraston näkemyksen mukaan julkista palvelua, vaan se tulisi sisällyttää osaksi kaupallista toimintaa. Viestintävirasto kiinnitti myös huomiota Yleisradion ulkopuolisille vuokraamien toimitilojen hintatasoon. Viestintävirasto tulee pyytämään Yleisradiolta lisäselvitystä toimitilavuokrauksen markkinaehtoisuudesta.

Lisäksi Viestintävirasto kehottaa lausunnossaan Yleisradiota tarkistamaan omavalvontaansa sekä itsesääntelyohjeitaan ja muita asiaan liittyviä menettelytapojaan laissa säädettyjen vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi.

Muilta osin Yleisradion julkisen palvelun toiminta täytti vuonna 2013 viraston valvontaan kuuluvien säännösten suhteen lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Viestintäviraston lausunto koskee vain virastolle kuuluvaa Yleisradion toiminnan lainmukaisuuden valvontaa. Julkisen palvelun sisällön valvonta ja julkisen palvelun tehtävän toteutumisen valvonta eivät kuulu Viestintäviraston vaan Yleisradion hallintoneuvoston toimivaltaan.

Viestintäviraston lausunto

Asiasanat: Radio , Televisio , Uutiset

LinkedIn Print