Viestintävirasto on korjannut telepalveluita koskevia toimialatietoja

Viestintävirasto julkaisee puolivuosittain teleyritysten toimittamiin lukuihin perustuvia toimialatietoja viestintämarkkinoiden kehityksestä. Virasto on jälkikäteen korjannut vuosien 2011–2013 tietoja aiemmin toimitetuissa tiedoissa havaittujen virheiden vuoksi.

Viestintävirasto julkaisee puolivuosittain teleyritysten toimittamiin lukuihin perustuvia toimialatietoja viestintämarkkinoiden kehityksestä. Virasto on jälkikäteen korjannut vuosien 2011–2013 tietoja aiemmin toimitetuissa tiedoissa havaittujen virheiden vuoksi.

Korjatut toimialatiedot koskevat matkaviestinverkossa soitettujen puhelujen sekä puheluminuuttien, lähetettyjen viestien, siirretyn tiedon sekä kiinteän verkon laajakaistaliittymien määriä. Esimerkiksi vuoden 2013 toisella puoliskolla lähetettyjä tekstiviestejä on todellisuudessa ollut 25 prosenttia ja multimediaviestejä 19 prosenttia aiempaa ilmoitettua vähemmän. Matkaviestinverkossa siirretyn tiedon määrä on ollut 10 prosenttia ja matkaviestinverkon puheluminuuttien ja -kappaleiden määrät 3 prosenttia pienempiä. Kiinteän verkon laajakaistaliittymiä on puolestaan 2 prosenttia aiemmin ilmoitettua enemmän.

Korjattujen lukujen perusteella voidaan arvioida, että tekstiviestien määrä on laskenut aiemmin ilmoitettua voimakkaammin ja multimediaviestien määrä kasvanut maltillisemmin. Matkapuheluminuuttien määrä on kääntynyt vuoden 2013 lopulla lievään laskuun. Korjauksesta huolimatta matkaviestinverkossa siirretyn tiedon määrä on kasvanut liki 90 prosenttia vuonna 2013.

Toimialatietojen päivitys johtuu DNA Oy:n havaitsemasta tilastointivirheestä DNA:n raportointijärjestelmässä, minkä vuoksi Viestintävirastolle päätyi virheellistä toimialatietoa. Viestintävirasto ja DNA Oy ovat käyneet asiaa yhdessä läpi, DNA on toimittanut Viestintävirastolle korjatut, ajantasaiset tiedot sekä antanut selvityksen virheellisistä tiedoista ja niiden syistä. Tilastointivirhe ei ole vaikuttanut DNA Oy:n asiakkaiden laskutustietoihin tai niiden oikeellisuuteen.

Lisätiedot

Lisätietoja tilastoihin tehtyjen muutosten osalta antaa Viestintäviraston Ohjaus-ryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen (etunimi.sukunimi@viestintavirasto.fi, p. 0295 390 523) ja tilastointivirheestä DNA Oy:n viestintä (viestinta@dna.fi, p. 044 044 8000).

Tutustu vuosien 2011–2014 päivitettyihin toimialatietoihin

Asiasanat: Internet , Puhelin , Laajakaista , Markkinat , Matkapuhelin , Mobiililaajakaista , Tilastot , Uutiset

LinkedIn Print