Viestintävirasto selvittää Soneran häiriön syytä

Julkaistu 18.12.2014

Viestintävirasto on pyytänyt Soneralta selvitystä yhtiön matkaviestinverkon laajasta toimintahäiriöistä 16.12.2014. Selvityksen perusteella Viestintävirasto arvioi, onko Sonera noudattanut verkon varautumisessa ja ylläpidossa teleyrityksille asetettuja velvoitteita.

Viestintäviraston saamien ensitietojen mukaan Soneran matkaviestinverkon häiriö aiheutui, kun useiden verkon keskeisten laitteiden toiminnassa oli ongelmia samanaikaisesti. Häiriön taustasyyn selvitykset ovat kuitenkin yhä kesken. Tapahtumaan johtaneen syyn arviointi vaatii yhteistyötä myös verkon laitevalmistajien kanssa.

Soneran matkaviestinverkoissa ilmeni lähes kaikkiin Soneran matkaviestinverkon asiakkaisiin vaikuttanut häiriö aamupäivällä 16.12.2014. Ongelma vaikutti puheluiden yhdistymiseen ja dataliikenteeseen valtakunnallisesti. Hätäpuhelut eivät toimineet Soneran verkossa, mutta onnistuivat muiden operaattoreiden verkkojen välityksellä.

Viestintävirasto selvittää tapahtumaan johtaneet syyt, jotta ennaltaehkäisevät toimenpiteet voidaan arvioida. Selvitysten perusteella Viestintävirasto myös arvioi, onko Sonera noudattanut Viestintäviraston varautumisen ja ylläpidon määräyksiä. Lisäksi selvitysten tulosten perusteella voidaan harkita teleyrityksiä koskevien määräysten muutostarpeita.

Lisätietoja:

Jarna Hartikainen, tietoturva-asiantuntija, Viestintävirasto, puh. 0295 390 557

Asiasanat: Internet , Tietoturva , Hätäliikenne , Kyberturvallisuus , Matkapuhelin , Viat ja häiriöt , Tietoturva nyt! , Uutiset

LinkedIn Print