Viestintävirasto turvaa käyttäjille oikeuden puhelin- ja laajakaistaliittymään - Teleyritysten kiinnitettävä huomiota yleispalvelun hinnoitteluun ja sopimusehtoihin

Suomessa jokaisella on asuinpaikastaan riippumatta oikeus saada kotiinsa tai yrityksensä toimipisteeseen puhelinliittymä ja yhden megan laajakaistaliittymä. Lisäksi kuulo- ja puhevammaisille henkilöille on oltava tarjolla heidän tarvitsemansa puhelinpalveluja vastaavat palvelut. Tätä kutsutaan yleispalveluksi. Viestintävirasto valvoo säännöllisesti yleispalvelun toteutumista Suomessa. Tämän vuoden valvonnassa kiinnitettiin huomiota yleispalvelun korkeaan hintatasoon ja puutteisiin sopimusehdoissa.

Viestintävirasto valvoo ja seuraa yleispalvelun toteutumista keräämällä säännöllisesti tietoja palvelujen saatavuudesta. Vuoden 2014 valvonnassa Viestintävirasto kiinnitti yleispalveluvelvollisten teleyritysten huomiota siihen, että yleispalveluliittymien hintataso on osin huomattavasti kaupallisten liittymien hintatasoa korkeampi. Viestintävirasto uudistaa parhaillaan yleispalveluliittymien hinnoittelun kohtuullisuuden arvioinnissa sovellettavia periaatteita.

Lisäksi Viestintävirasto nosti esiin sen, että teleyritysten tulee tiedottaa ja neuvoa asiakkaita purkaessaan kiinteitä verkkoja. Teleyritysten huomiota kiinnitettiin myös laskutuksen ja asiakaspalvelun esteettömyyteen.

Yleispalveluliittymien sopimusehdot

Viestintävirasto on käynyt läpi niiden liittymien sopimusehdot, joilla tarjotaan yleispalvelua. Viestintävirasto edellytti teleyritysten korjaavan muun muassa seuraavat ongelmakohdat:

  • Yleispalvelua ei saa tarjota pelkästään pitkillä, yli 12 kuukauden määräaikaisella sopimuksella.
  • Teleyritys ei saa edellyttää yleispalvelua koskevan tarjouspyynnön tekemistä myymälässä.
  • Liittymien tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälit eivät kaikilta osin vastanneet asetusten ja lain vaatimuksia.
  • Yleispalveluna tarjottavien liittymien ehtojen tulee olla tasapuolisia suhteessa kaupallisiin liittymiin. Esimerkiksi yleispalveluliittymien tiedonsiirron määrään perustuva hinnoittelu voi muodostua käyttäjälle kohtuuttomaksi.
  • Teleyrityksellä on vastuu liittymän toimivuudesta ja neuvontavelvollisuus kuuluvuuden parantamiseksi tarvittavista antenniratkaisuista.

Lisätietoja yleispalvelusta

Asiasanat: Internet , Puhelin , Hinnat , Laajakaista , Liittymä , Yleispalvelu , Uutiset

LinkedIn Print