Viestintävirasto uudistaa määräyksensä

Julkaistu 19.12.2014

Viestintäviraston määräyksiä uudistetaan 1.1.2015 voimaantulevan tietoyhteiskuntakaaren myötä. Määräyskokoelmaa on tehty selkeämmäksi ryhmittelemällä määräykset osittain uudelleen.

Vuoden 2015 alusta tulee voimaan 35 uudistettua Viestintäviraston määräystä. Pääsyy isolle muutokselle on ollut ensi vuoden alusta voimaan tuleva tietoyhteiskuntakaari, mutta samalla useiden määräysten vaatimuksia on muutettu vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä ja tekniikan kehitystä. Samalla muutetaan määräysryhmittelyä selkeämmäksi.

Viestintävirasto julkaisee kaksi kokonaan uutta määräystä:

  • Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä (M70) korvaa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta. Määräys koskee toimiluvanvaraisen televisio- ja radiotoiminnan sekä Yleisradion käytettävissä olevia taajuuksia Manner-Suomessa.
  • Määräys yleistä teletoimintaa, ohjelmistotoimintaa, tilausohjelmapalveluja ja maksutelevisiopalveluja koskevista ilmoituksista (M69). Määräys koskee toiminnan harjoittajien ilmoituksissa annettavia tietoja sekä ilmoituksen tekotapaa.

Erilliset määräykset sähköpostipalveluista (M11), internetyhteyspalvelusta (M13), synkronoinnista (M26) ja dokumentoinnista (M41) poistuvat ja vaatimukset siirretään muihin teletoiminnan määräyksiin. Teletoiminnan häiriötilanteita koskevat vaatimukset on koottu määräykseen M66. Samoin teletoiminnan tietoturvavaatimukset on kerätty määräykseen M67. Viestintävirasto ei tässä vaiheessa anna tietoturvamääräyksiä teleyritysten lisäksi muille viestinnän välittäjille, jotka tulevat lain vaatimusten piiriin 2015 alussa.

Kaikkiin määräyksiin liittyy taustoittava MPS-dokumentti (määräyksen perustelut ja soveltaminen), jossa kerrotaan keskeiset muutokset, vaatimusten tavoitteet ja soveltamisohjeet. Keskeiset muutokset kuvataan määräyksittäin Viestintäviraston teknisen ohjauksen katsauksessa 3/2014.

Määräyksiä on valmisteltu useissa työryhmissä yhdessä toimialan edustajien kanssa.

Lisätietoja:

Teknisen ohjauksen katsaus

Kaikki Viestintäviraston määräykset ja niihin liittyvät MPS-dokumentit

Lisätietoa Viestintäviraston työryhmistä


Asiasanat: Internet , Posti , Puhelin , Radio , Taajuudet , Televisio , Tietoturva , Uutiset

LinkedIn Print