Viestintävirasto varmistaa toimivat taajuudet Salpausselän kisoissa

Julkaistu 28.02.2014

Perinteiset Salpausselän kisat järjestetään Lahdessa 28.2.–2.3.2014. Viestintävirasto on mukana tapahtuman ennakkojärjestelyissä sekä itse kisoissa valvomassa taajuuksien käyttöä. Kisavalvonnan ja taajuussuunnittelun tavoitteena on tarjota häiriöttömät taajuudet niin tapahtumajärjestäjien, joukkueiden kuin median käyttöön.

Viestintävirasto suunnittelee kisoissa käytettävät taajuudet ja myöntää kisoissa käytettäville laitteille radioluvat, millä pyritään takaamaan taajuuksien häiriötön käyttö kisoissa. Kisapaikalla Viestintäviraston asiantuntijat tarkastavat kaikki paikalle tuotavat radiolaitteet ja niiden radioluvat. Tarkastuksilla varmistetaan laitteiden toimivan oikeilla taajuuksilla aiheuttamatta muille radiolaitteille häiriöitä. Tapahtuman aikana taajuuksien käyttöä myös monitoroidaan, jotta viestintäyhteydet pysyvät häiriöttöminä.

Kansainvälisissä urheilutapahtumissa on paljon taajuuksien käyttäjiä. Urheilujoukkueet käyttävät radiopuhelimia joukkueen sisäiseen viestintään, kun taas media käyttää taajuuksia esimerkiksi ohjelmien tuottamiseen ja tv-kuvan siirtoon. Viestintävirasto ohjaa ja valvoo näiden taajuuksien käyttöä, jotta kaikkien käyttäjien yhteydet toimisivat mahdollisimman hyvin. Näin varmistetaan että tapahtuma toteutuu sujuvasti ja tv-kuvat välittyvät kotisohville.

Lisätiedot:

Radiotarkastusasiantuntija Kari Seppänen, 0295 390 462
Radioverkkoasiantuntija Joni Kallio, 0295 390 447

Asiasanat: Taajuudet , Uutiset

LinkedIn Print