Yleispalvelulaajakaistan yhteysnopeutta koskeva selvitys on valmistunut

Julkaistu 04.12.2014 | Päivitetty 12.12.2014

Viestintävirasto on antanut yleispalvelulaajakaistan yhteysnopeutta koskevan teknistaloudellisen selvityksen.

Selvityksessä tarkastellaan markkinoilla tarjolla olevia tiedonsiirtopalveluita ja tarjonnan kehitystä viiden vuoden aikajänteellä. Selvityksessä käsitellään teknisiä, taloudellisia ja lainsäädännöllisiä reunaehtoja yleispalvelun toteuttamiselle sekä käyttäjien enemmistön käytössä olevia yhteysnopeuksia. Lisäksi Viestintävirasto kartoittaa yleispalvelulaajakaistan nopeuden nostamiseen vaikuttavia seikkoja vuoteen 2020 saakka.

* Viestintävirasto on lisäksi antanut liikenne- ja viestintäministeriön 4.12.2014 pyytämän lisäselvityksen.

Yleispalvelulaajakaistan nopeudesta päätetään liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella. Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi 6.10.2014 Viestintävirastoa selvittämään laajakaistan yleispalvelunopeuden nykyistä tilannetta ja tekemään tilannearvion vuoteen 2020 saakka.

Yleispalvelua koskeva teknis-taloudellinen selvitys -tiivistelmä johtopäätöksistä [pdf, 107 KB]

Viestintäviraston selvitys kokonaisuudessaan

Yleispalvelua koskevan selvityksen täydennys

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote

*Uutista päivitettiin lisäselvityksen antamisen jälkeen.

Asiasanat: Internet , Laajakaista , Yleispalvelu , Selvitykset , Uutiset

LinkedIn Print