Antennitelevisioverkon taajuusmuutoksia tehdään Joensuussa lokakuun lopussa

Joensuussa Kiihtelysvaaran lähetinasemalla tehdään antennitelevisioverkon taajuusmuutoksia viikolla 44. Taajuusmuutokset koskevat Digitan operoimaa UHF-taajuusalueen antenni-tv-verkkoa.

Taajuusmuutosten vuoksi antennijärjestelmiin on tehtävä muutoksia niissä taloyhtiöissä ja julkisissa rakennuksissa, jotka vastaanottavat televisiolähetyksiä yhteisantenniverkon kautta. Tästä syystä yhteisantennikiinteistöjä hoitavien isännöitsijöiden on hyvä olla yhteydessä paikalliseen antenniurakoitsijaan hyvissä ajoin ennen kuin taajuusmuutokset alueella käynnistyvät.

Mitä yhteisantennikiinteistössä pitää tehdä?

Kiihtelysvaaran lähetinasemalla tehtävien taajuusmuutosten aikana televisiolähetykset lähetetään rinnakkain sekä uusilla että vanhoilla taajuuksilla kahden viikon ajan. Digita tiedottaa tarkoista muutosajankohdista ja rinnakkaislähetysten kestosta alueellisesti.

Kaikkien yhteisantennijärjestelmien päävahvistimet on viritettävä uudelleen sen jälkeen, kun uudet taajuudet on otettu alueella käyttöön.

Yhteisantennien viritystyöt pitää tehdä rinnakkaislähetysten aikana, jotta tv-lähetykset voi vastaanottaa ilman katkoksia. Joissakin tapauksissa antennijärjestelmän päävahvistin voidaan joutua uusimaan muutosten toteuttamiseksi, joten vanhojen antennijärjestelmien kunto on hyvä tarkistuttaa jo etukäteen.

Mitä yksittäisen taloyhtiön asukkaan pitää tehdä?

Antenniurakoitsijan tehtyä viritystyöt kiinteistössä taloyhtiön asukkaiden on tehtävä tv-vastaanottimien kanavahaku. Useimmat vastaanottimet suorittavat kanavahaun automaattisesti. Taloyhtiöiden velvollisuus on tiedottaa asukkaille ajankohdasta, jolloin kanavahaku on tehtävä.

Koskevatko muutokset omakotitaloissa asuvia?

Omakotitaloissa ja niissä pientaloissa, joissa ei ole yhteisantennijärjestelmää, ei yleensä tarvita muutostöitä. Mikäli antennijärjestelmä on kunnossa, riittää tv-vastaanottimien kanavahaku sen jälkeen, kun taajuusmuutokset alueella on tehty.

Viestintävirasto auttaa kuluttajia television kanavahaussa taajuusmuutosten aikana

Viestintävirasto avaa 1.9.2015 neuvontapalvelun, joka antaa kuluttajille ohjeita television kanavahaun tekemiseen antennitelevisioverkkoon toteutettavien taajuusmuutosten aikana.

Neuvontapalvelun puhelinnumero on 0295 390 280, ja se on avoinna arkisin klo 14.00 - 19.00.

Miksi taajuusmuutokset tehdään?

Taajuusmuutokset ovat välttämättömiä, sillä antennitelevisioverkon hyödyntämä niin sanottu 700 MHz:n taajuusalue siirtyy vuoden 2017 alussa langattoman laajakaistan käyttöön. Antennitelevision taajuusalueen kaventuessa tv-verkkojen lähetystaajuuksia on järjesteltävä uudelleen. Tämän vuoksi huomattava määrä Digitan UHF-taajuusalueen lähetysverkon päälähettimien ja täytelähettimien käyttämistä taajuuksista muuttuu.

Viestintäviraston verkkosivuilta löytyy viikkokohtainen aikataulu tehtävistä taajuusmuutoksista.

Tarkemmista taajuusmuutosten aikatauluista kerrotaan Digitan ylläpitämässä verkkopalvelussa www.taajuusmuutos.fi.

Myös Viestintäviraston MONITORi-palvelussa kerrotaan aluekohtaisesti muutosten etenemisestä.

Lue lisää yhteisantennijärjestelmistä ja pientaloantenneista SANT ry:n verkkosivuilta.

Antenni- ja yhteisantennijärjestelmiä koskevat määräykset

Lisätiedot:

Päällikkö Suvi Juurakko-Lehikoinen, p. 0295 390 446

Projektikoordinaattori Tiina Aaltonen, p. 0295 390 526

Asiasanat: Taajuudet , Televisio , Antenni , Antennitelevisio , MONITORi , Verkot , Uutiset

LinkedIn Print