Digitaalisen ohjelmistotoimiluvan voi saada jatkossa nopeammin

Julkaistu 21.08.2015

Viestintävirasto voi myöntää digitaalisia ohjelmistotoimilupia myös ilman kuukauden kestävää kuulutusaikaa. Tämä edellyttää, että taajuuskapasiteetin yleisestä riittävyydestä on varmuus.

Viestintävirasto myöntää hakemusten perusteella ohjelmistotoimilupia digitaaliseen televisio- ja radiotoimintaan. Luvan saaminen edellyttää tietoyhteiskuntakaaren 23 §:n mukaista hakemusta. Säännöksen mukaan Viestintäviraston on julkaistava saapuneet toimilupahakemukset ja annettava muille hakijoille mahdollisuus toimiluvan hakemiseen. Tällöin ohjelmistotoimilupa voidaan myöntää aikaisintaan kuukauden kuluttua hakemuksen julkaisemisesta. Viestintävirasto on tähän mennessä myöntänyt kaksi uutta toimilupaa ja julkaissut näitä koskevat kuulutukset verkkosivuillaan. Kuulutusten tarkoituksena on ollut selvittää, ovatko muut toimijat kiinnostuneita kyseessä olevasta kapasiteetista.

Jatkossa ohjelmistotoimilupa on tietyin edellytyksin mahdollista saada myös ilman aikaa vievää julkaisuprosessia. Mikäli lähetyskapasiteetista ei ole niukkuutta aiemman kierroksen perusteella ja kapasiteettia on näin varmuudella riittävästi kaikille halukkaille, Viestintävirasto voi hyväksyä vapaana olevaan taajuuskapasiteettiin kohdistuvia hakemuksia niiden saapumisjärjestyksessä ilman hakemuksen julkaisemista. Edellytyksenä ohjelmistotoimiluvan myöntämiselle on tällöinkin se, että hakija täyttää kaikki tietoyhteiskuntakaaren 25 §:ssä esitetyt luvan myöntämisedellytykset. Viestintäviraston tulkinta perustuu tietoyhteiskuntakaarta koskevan hallituksen esityksen perusteluihin.

Päätös hakemuksen käsittelystä ilman julkaisemista tehdään hakemuskohtaisesti. Siihen vaikuttavat muun muassa yleinen kapasiteettitilanne sekä vapaana olevan kapasiteetin suhde haettavan ohjelmiston jakelun vaatimaan enimmäiskapasiteettiin.

Lisätiedot:

Kiinteät radioverkot -ryhmän päällikkö Suvi Juurakko-Lehikoinen, p. 0295 390 446, suvi.juurakko(at)viestintavirasto.fi

Lakimies Henriikka Rosti, p. 0295 390 326, henriikka.rosti(at)viestintavirasto.fi

Asiasanat: Taajuudet , Televisio , Toimiluvat , Hakukuulutukset , Uutiset

LinkedIn Print