Euroopan komissio edellyttää Suomelta mobiilioperaattoreiden tiukempaa sääntelyä

Julkaistu 31.03.2015

Euroopan komissio on antanut lausunnon Viestintäviraston laatimista matkaviestinverkon puhepalveluja koskevista markkina-analyyseistä ja huomattavan markkinavoiman päätösluonnoksista. Komission mielestä Viestintäviraston teleyrityksille esittämät velvoitteet eivät ole riittäviä tukkumarkkinoiden kilpailuongelmien poistamiseksi. Komissio kuitenkin hyväksyi Viestintäviraston markkina-analyysin johtopäätökset markkinamäärittelystä ja huomattavan markkinavoiman yritysten nimeämisestä.

Euroopan komission mukaan Viestintävirasto määrittää yhdysliikennemaksut suosituksen vastaisesti, mikä johtaa liian korkeaan hintatasoon. Komission näkemyksen mukaan tukkuhintojen laskennassa tulisi noudattaa komission suosittelemaa kustannuslaskentamallia. Komission 27.3. antaman lausunnon seurauksena komissio aloitti Viestintäviraston sääntelyehdotuksesta niin kutsutun toisen vaiheen tutkinnan.

Viestintäviraston sääntelyehdotus edistää kilpailua

Suomessa voimassa oleva tietoyhteiskuntakaari ei mahdollista Viestintävirastolle komission suositteleman kustannuslaskentamallin käyttämistä. Viestintävirasto on kuitenkin esittänyt sääntelyn tiukentamista ja samalla merkittäviä alennuksia yhdysliikennemaksuihin.

Viestintäviraston sääntelyehdotuksen mukaan mobiilioperaattorit saisivat periä yhdysliikennemaksuja enintään 1,25 senttiä minuutilta, mikä tarkoittaisi noin 33 prosentin alennusta nykyhintoihin. "Pidämme käyttämäämme laskentamallia tarkoituksenmukaisena ja sen avulla saavutettua hintatasoa kohtuullisena", korostaa apulaisjohtaja Marja Lehtimäki. Viestintäviraston näkemyksen mukaan sen ehdottama sääntely edistäisi operaattoreiden välistä kilpailua ja mahdollistaisi jatkossakin edulliset matkapuheluiden hinnat Suomessa.

Euroopan komissiolla ei ole mahdollisuutta vaatia jäsenmaita muuttamaan asetettavia velvoitteita, mutta toisen vaiheen käsittely viivästyttää lopullisten päätösten antamista useilla kuukausilla. Viestintäviraston on jatkettava päätösten valmistelua läheisessä yhteistyössä komission ja Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) kanssa. Lopulliset päätökset pyritään antamaan mahdollisimman pian kuulemisprosessin päätyttyä, arviolta alkusyksystä.

Euroopan komission tiedote ja päätös toisen vaiheen tutkinnan aloittamisesta

Lisätietoja antavat:

Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, p. 0295 390 515

Markkinasääntelyryhmän päällikkö Sanna Hughes, p. 0295 390 522

Yhdysliikennemaksu on teleyritysten toisilleen maksama korvaus kilpailijan verkkoon soitetuista puheluista. Teleyritysten välinen yhdysliikenne on edellytys kahden eri operaattorin asiakkaan väliselle viestinnälle. Yhdysliikennemaksujen kohtuullisuus on tärkeää, jotta viestintäverkkoja ja -palveluja olisi kaikkien teleyritysten ja käyttäjien saatavilla ja jotta yritysten kilpailuedellytykset olisivat tasapuolisia.

Asiasanat: Puhelin , Hinnat , Huomattava markkinavoima , Markkinat , Matkapuhelin , Teletoiminta , Uutiset

LinkedIn Print