Euroopan komissio on avannut keskustelun tulevaisuuden mediaympäristön suunnittelusta

Millainen on tulevaisuuden mediaympäristö EU:ssa? Millaisia sääntöjä tarvitaan toimituksellisille sisällöille internetissä? Tulisiko käyttäjien internetissä tuottamaan sisältöön soveltaa EU-sääntelyä? Miten alaikäisiä mediapalvelujen käyttäjiä voidaan parhaiten suojella haitallisilta sisällöiltä? Miten edistetään parhaiten eurooppalaisten sarjojen ja elokuvien menestystä? Miten taataan pääsy audiovisuaalisiin sisältöihin ihmisille, jotka ovat esimerkiksi kuulo- tai näkörajoitteisia? Onko teknologian kehitys jo ajanut joidenkin sääntöjen ohi? Mm. näihin kysymyksiin Euroopan komissio hakee vastauksia julkisella kuulemisella.

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen audiovisuaalisia mediapalveluja koskevasta direktiivistä. Kuulemisen tuloksia hyödynnetään direktiivin toimivuuden arvioinnissa ja tulevaisuuden mediapalvelupolitiikan suunnittelussa.

Komissio haluaa kuulla mm. kansallisia sääntelyviranomaisia, yleisradioyhtiöitä, tuottajia, sisällön tarjoajia, telepalvelujen tarjoajia, kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, korkeakouluja ja kansalaisia.

Tarkemmat tiedot ja kysymykset ovat Euroopan komission internetsivuilla.

Kuuleminen on avoinna kaikille asiasta kiinnostuneille 30.9.2015 asti.

Keskusteluun voi osallistua online-foorumissa

Samanaikaisesti varsinaisen julkisen kuulemisen kanssa komissio on avannut oman online-foorumin, jossa käyttäjät voivat kertoa omia ideoitaan siitä, miten parantaa lainsäädäntöä ja tarjota henkilökohtaisia kokemuksiaan siitä, miten audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi toimii. Keskusteluun voi osallistua (englanniksi) Euroopan komission internetsivuilla.

Audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi

Lisätietoja:

Lakimies Eliisa Reenpää, p. 0295 390 418


Asiasanat: Internet , Televisio , Laajakaista , Mobiililaajakaista , Lausuntopyynnöt , Uutiset

LinkedIn Print