Eurooppalaista tv-sisältöä yhä enemmän tarjolla

Julkaistu 26.01.2015

Eurooppalaisen riippumattoman ohjelmiston määrä tv-kanavilla kasvoi vuonna 2013. Eurooppalaisia ohjelmia näytettiin televisiossa 3,3 prosenttia eli 1 280 tuntia enemmän kuin vuonna 2012. Eurooppalaisten riippumattomien tuottajien tuottamia ohjelmia puolestaan oli katsottavissa 1,3 prosenttia eli 358 tuntia enemmän.

Tietoyhteiskuntakaaren mukaan televisioyhtiöiden on varattava suurin osa vuosittaisesta lähetysajastaan eurooppalaisille ohjelmille. Lisäksi eurooppalaisten riippumattomien tuottajien ohjelmille on varattava 19 prosenttia (15 prosenttia vuonna 2013) vuosittaisesta lähetysajasta tai vaihtoehtoisesti ohjelmistobudjetista.

Viestintävirasto keräsi vuonna 2013 tiedot yhteensä 15 televisiokanavalta. Viraston mukaan kymmenen televisiokanavaa varasi eurooppalaiselle ohjelmistolle yli puolet vuosittaisesta lähetysajasta. Lisäksi kaikki 15 kanavaa varasivat vähintään vaaditut 15 prosenttia lähetysajastaan eurooppalaiselle riippumattomalle tuotannolle.

Tavoitteena on, että eurooppalaisella tuotannolla on suurin osa kaikkien jäsenvaltioiden tv-lähetysten lähetysajasta. Velvoite pohjautuu EU:n direktiiviin.

Viestintävirasto kerää televisioyhtiöiltä vuosittain tiedot ohjelmien eurooppalaisuusasteesta ja riippumattoman tuotannon määristä.

Ks. Ohjelmiston eurooppalaisuus vuonna 2013

Lisätietoja:

Viestintämarkkina-asiantuntija Annika Nygård, p. 0295 390 553


Riippumattomana pidetään sellaista televisio-ohjelmien tuottajaa, jonka osakepääomasta yksittäinen televisiotoiminnan harjoittaja hallitsee enintään 25 prosenttia tai useampi enintään 50 prosenttia, ja joka viimeisen kolmen vuoden aikana on tuottanut enintään 90 prosenttia ohjelmistaan samalle televisiotoiminnan harjoittajalle.

Asiasanat: Televisio , Valvonta , Tutkimukset , Uutiset

LinkedIn Print