FM- ja AM-radiotoiminnan ohjelmistotoimilupia haettavana uusille taajuuksille

Julkaistu 30.06.2015

Viestintävirasto on osoittanut uusia toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan soveltuvia taajuuksia analogiseen FM- ja AM-radiotoimintaan. Ohjelmistotoimiluvat taajuuksille on julistettu haettavaksi 30.6. voimaan tulleen televisio- ja radiotaajuuksien käytöstä annetun määräyksen 70 yhteydessä ja toimilupia voi hakea elokuun 28.päivään asti.

Viestintävirasto on suunnitellut haettavaksi julistetut taajuudet radiotoimijoiden esittämien toiveiden perusteella ja sopinut naapurimaiden kanssa niiden käytön edellytyksistä. Määräyksen 70 päivityksen yhteydessä toimijoiden antamien lausuntojen pohjalta on muodostettu taajuuskokonaisuuksia mahdollisuuksien mukaan. Uusien taajuuksien lisäksi hakuun on lisätty myös sellaiset taajuudet, joilla ohjelmistotoimiluvan mukaista toimintaa ei ole aloitettu ja luvat ovat rauenneet. FM-radiotoimintaan ohjelmistotoimiluvat ovat haettavissa neljälle taajuuskokonaisuudelle ja 94 yksittäiselle taajuudelle sekä AM-radiotoimintaan neljälle taajuudelle.

Taajuuksia on vapaana useilla paikkakunnilla ympäri maata. Pääkaupunkiseudulla ohjelmistotoimilupia ei ole haettavissa pidempiaikaiseen radiotoimintaan. Ohjelmistotoimilupia voidaan hakea uuteen radiotoimintaan tai täydentämään nykyisten radioiden peittoalueita. Myönnettävät toimiluvat ovat voimassa vuoden 2019 loppuun saakka, ellei hakija ehdota lyhyempää voimassaoloaikaa. Ohjelmistotoimilupien hakuaika päättyy 28.8.2015 klo 12.00.

Katso hakukuulutus

Viestintävirasto myöntää toimiluvat, mikäli haetuista taajuuksista ei ole niukkuutta. Valtioneuvosto tekee kuitenkin edelleen ohjelmistotoimilupapäätökset tilanteissa, joissa analogisen radiotoiminnan taajuuksia ei ole tarjolla kaikille hakijoille.

Pitkäaikaisten ohjelmistotoimilupien myöntäminen siirtyi vuoden 2015 vaihteessa valtioneuvostolta Viestintävirastolle tietoyhteiskuntakaaren voimaan astumisen myötä.

Lisätiedot:

lakimies Henriikka Rosti, p. 0295 390 326
päällikkö Suvi Juurakko-Lehikoinen, p. 0295 390 446

Viestintäviraston sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@viestintavirasto.fi

Asiasanat: Radio , Taajuudet , Toimiluvat , Hakukuulutukset , Uutiset

LinkedIn Print