Huomioi rakennuksen tai remontin suunnittelussa matkapuhelimen sisätilakuuluvuus

Nykyisen tiiviin ja energiatehokkaan uudis- ja korjausrakentamisen on todettu aiheuttavan kuuluvuusongelmia ja pahimmillaan matkapuhelin ei kuulu lainkaan sisätiloissa. Ongelmia voi poistaa esimerkiksi oikeanlaisilla rakenneratkaisuilla tai sisäantenniverkolla. Sisätilakuuluvuuden huomioiminen jo suunnitteluvaiheessa on tärkeää kustannusten hallitsemiseksi.

Kuuluvuusongelmien korjaaminen jälkikäteen on usein vaikeaa ja kallista. Siten kuuluvuusongelmien huomioiminen hyvissä ajoin rakennuksen tai remontin suunnitteluvaiheessa vähentää merkittävästi kustannuksia. Viestintävirasto on julkaissut oppaan keinoista, joilla riittävä matkapuhelimen kuuluvuus on mahdollista varmistaa.

Opas matkapuhelinverkkojen sisätilakuuluvuudesta [pdf, 711 KB]

Rakenneratkaisut vaikuttavat merkittävästi matkapuhelimen kuuluvuuteen sisällä. Rakennus- tai korjaushanke tulisi suunnitella ja rakentaa siten, että kiinteistön ulkoseiniin tai ikkunoihin tehdään sisäkuuluvuuden varmistamiseksi radiosignaalia läpäiseviä kohtia (ns. radioteknisiä aukkoja). Tällä hetkellä markkinoilla olevat ratkaisut liittyvät pitkälti runkorakenteen valintaan (mm. puutalot) sekä eristemateriaali- ja ikkunaratkaisuihin.

Viestintävirasto suosittelee, että rakennus- tai saneeraushankkeeseen ryhtyvä selvittää, millä rakenneratkaisuilla riittävä sisätilakuuluvuus on mahdollista turvata ja ottaa huomioon eri vaihtoehdot jo rakennusurakan suunnitteluvaiheessa.

Rakennuksen oma sisäantenniverkko on yksi ratkaisu uudis- ja peruskorjauskohteissa

Jos riittävää matkaviestinverkkojen sisätilakuuluvuutta ei voida ratkaista rakenneratkaisuilla, voi tällöin tulla kyseeseen oman sisäantenniverkon rakentaminen. Verkon rakentamisesta vastaa kiinteistön rakennuttaja tai omistaja. Sisäantenniverkon rakennustarvetta kannattaa arvioida ennen kaikkea kerrostalokohteissa. Omakoti- ja rivitaloissa verkon rakentamisesta aiheutuvat kustannukset ovat käytännössä liian suuret, jotta verkon rakentaminen olisi kannattavaa.

Viestintävirasto suosittelee, että kerrostalon rakennus- tai saneeraushankkeeseen ryhtyvä varautuu sisäantenniverkon ja sen vaatiman kaapeloinnin rakentamiseen ainakin niissä uudis- ja peruskorjauskohteissa, joissa matkaviestinverkkojen kentänvoimakkuus on todettu mittauksilla heikoksi tai rakennuksen ulkoseinien vaimennuksien tiedetään olevan voimakkaita.

Sisäantenniverkon suunnittelu ja rakentaminen vie useita kuukausia, joten mikäli se halutaan tehdä muun rakennushankkeen yhteydessä ja ilman ylimääräisiä lisäkustannuksia, tulee tähän olla varautunut hyvissä ajoin.
Viestintävirasto suosittelee, että sisäantenniverkon suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan Sähköinfon julkaiseman ST-kortin 625.10 (Matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkot. Suunnitteluohje) ohjeita.

Mitä voin tehdä itse?

Matkaviestinverkon kuuluvuus sisätiloissa voi olla pienestä kiinni, joten yhteyden laatua voi yrittää parantaa esimerkiksi sopivalla päätelaitteella ja edullisilla pöytäantenniratkaisuilla. Jos matkaviestinverkon kuuluvuus on ulkona hyvä, ikkunan raosta ikkunapellille asetettu säänkestävä pöytäantenni voi riittää. Mikäli pöytäantennista ei ole riittävää apua, kannattaa harkita ulkoantennin hankintaa.

Apua ja vinkkejä kannattaa myös kysyä aina oman operaattorin asiakaspalvelusta. Viestintäviraston oppaassa on kuvattu tarkemmin muutamia vinkkejä kuuluvuuden parantamiseen.

Vinkkejä voi myös katsoa Viestintäviraston verkkopalvelussa olevilta videoilta .

Lisätiedot

Viestintäverkkoasiantuntija Klaus Nieminen p. 0295 390 528


Asiasanat: Puhelin , Antenni , Kuuluvuus , Matkapuhelin , Mobiililaajakaista , Nopeus , Verkot , Uutiset

LinkedIn Print