Itsesääntely takaa kohtuuhintaiset numeropalvelut näkövammaisille

Julkaistu 10.09.2015

Viestintävirasto ei aseta yrityksille velvoitteita tarjota numeropalveluita. Toimialan itsesääntely takaa näkövammaisten henkilöiden oikeuden esteettömiin palveluihin. Muille palveluita on tarjolla edullisesti internetin kautta.

Jokaisella Suomessa on oikeus kohtuuhintaisiin puhelinluettelo- ja numeropalveluihin eli yhteystietopalveluihin. Viestintävirasto ei ole päätöksessään nähnyt tarvetta nimetä yhteystietopalveluiden tarjontaan velvollista yleispalveluyritystä.

Näkövammaisten henkilöiden oikeus yhteystietopalveluihin on turvattu vapaaehtoisella sopimuksella, jonka Eniro, Fonecta ja teleyritykset ovat tehneet Näkövammaisten Keskusliiton kanssa. Erityishinnoiteltu 118-numeropalvelu näkövammaisille henkilöille otettiin käyttöön toukokuun alussa. Palvelun käyttäjäksi on rekisteröitynyt jo yli tuhat henkilöä.

Muille yhteystietopalveluita on kattavasti saatavilla koko Suomessa kohtuuhintaan. Viestintävirasto keräsi päätöstä varten tietoa yhteystietopalveluiden hinnoista ja eri palvelumuodoista. Palveluiden hinnat vaihtelevat, mutta erityisesti internetin kautta käytettävät numeropalvelut ovat käyttäjälle edullisia. Lisäksi tarjolla on puhelimitse ja tekstiviesteillä käytettäviä palveluita sekä alueellisia painettuja puhelinluetteloita.

Yhteystietopalvelua koskeva yleispalvelupäätös liitteineen

Lisätietoa erityishinnoitellusta 118-numeropalvelusta näkövammaisille:

Viestintäviraston uutinen 20.05.2015: Näkövammaisille henkilöille kohtuuhintaiset ja esteettömät numeropalvelut

Näkövammaisten Keskusliitto ry:n aluesihteerin kuukausitiedote: / huhtikuu 2015: Kohtuuhintainen numeropalvelu 118 näkövammaisille

Lisätietoja:

Lakimies Anna Saarela, p. 0295 390 598

Viestintämarkkina-asiantuntija Petri Peutere, p. 0295 390 511

Asiasanat: Internet , Puhelin , Lankapuhelin , Matkapuhelin , Tekstiviestit , Yhteystiedot , Yleispalvelu , Päätökset , Uutiset

LinkedIn Print