Kansainvälinen palkinto myönnetty oululaiselle liikennevaloinnovaatiolle

Eurooppalaisessa satelliittinavigaatiokilpailussa on myönnetty erityispalkinto rajattua satelliittipalvelua (PRS, Public Regulated Service) hyödyntävälle järjestelmälle. Palkinto myönnettiin Oulussa kehitetylle HALI-järjestelmälle, joka ohjaa automaattisesti liikennevalot vihreäksi mahdollistaen hälytysajoneuvoille turvallisen ja esteettömän etenemisen. Suomessa PRS-palvelun viranomaistoiminnoista vastaa Viestintävirasto.

Kansainvälisessä satelliittinavigaatiokilpailussa etsittiin sovelluksia ja ideoita, miten hyödyntää Galileo-satelliittijärjestelmän rajattua paikka- ja aikasignaalipalvelua eli PRS-palvelua. Berliinissä 20.10.2015 myönnetyn kansainvälisen palkinnon myötä Oulun kaupungin ja yhteistyökumppaneiden kehittämä HALI-järjestelmä on ehdolla PRS-toiminnon hyödyntäjäksi ensimmäisten joukossa.

Satelliittipaikannusjärjestelmien ja niihin perustuvien sovellusten kehittäminen tuo suomalaisille yrityksille uusia ja kasvavia liiketoimintamahdollisuuksia. Eurooppalainen Galileo-satelliittijärjestelmä tuottaa muiden palveluiden ohella turvattua PRS-palvelua, joka on tarkoitettu ensisijaisesti viranomaisten käyttöön sekä tukemaan yhteiskunnan kannalta strategisia ja kriittisiä sovelluksia. Tyypillisiä PRS-palvelun käyttäjiä ovat pelastusviranomaiset, poliisi, puolustusvoimat, rajavartiolaitos ja tulli sekä energiahuollosta, tietoliikenteestä tai pankkitoiminnosta vastaavat tahot.

Viestintävirasto edistää PRS-palvelun käyttöönottoa Suomessa. Virasto vastaa palvelun käynnistämisestä ja saatavuudesta valitulle käyttäjäkunnalle sitä mukaa, kun tämä maailmanlaajuinen palvelu otetaan käyttöön. Ensimmäiset testit päästäneen aloittamaan vuonna 2016.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Matti Kesäläinen, p. 0295 390 647

Viestintäviraston PRS-toiminto

Oulun kaupungin tiedote

YouTube video HALI-järjestelmästä

Asiasanat: Taajuudet , Tietoturva , Kyberturvallisuus , PRS-palvelu , Satelliittipaikannus , Uutiset

LinkedIn Print