Kirsi Karlamaa Viestintäviraston pääjohtajaksi

Julkaistu 22.10.2015

Viestintäviraston pääjohtajaksi viisivuotiskaudelle 1.1.2016 - 31.12.2020 on tämänpäiväisessä valtioneuvoston istunnossa nimitetty DI Kirsi Karlamaa.

Pääjohtajan tehtävään Kirsi Karlamaa siirtyy Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen johtajan tehtävästä. Tätä ennen hän toimi viraston Turvallisuus-toimialan ja Radiotaajuudet-tulosalueen johtajana. Karlamaa on ollut Viestintäviraston palveluksessa vuodesta 2000 lähtien.

Viestintämarkkinat muuttuvat ja kehittyvät valtavaa vauhtia. Sähköinen viestintä saa jatkuvasti uusia muotoja, käyttötapoja ja verkkoon liitettäviä laitteita. Viestintävirasto huolehtii viestinnän tarjonnan monipuolisuudesta ja kasvavista taajuustarpeista. "Haluamme varmistaa, että uusilla ja innovatiivisilla palveluilla on mahdollisuus päästä markkinoille", Karlamaa toteaa.

Samalla Viestintäviraston tulee tunnistaa viestintämarkkinoiden olennaiset epäkohdat ja tuoda ne aktiivisesti esille. "Viestintävirasto on omalta osaltaan rakentamassa digitaalista yhteiskuntaa. Hallituskauden kärkihankkeet antavat Viestintävirastolle monia mahdollisuuksia olla edistämässä digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristöä, oli sitten kyse tietoturvastrategiasta, tietoaineistojen hyödyntämisestä tai normien perkuusta", Karlamaa sanoo.

Tulevalla pääjohtajakaudella yksi viraston keskeisimmästä tehtävistä on sääntelyn kehittäminen. Viestintävirasto seuraa myös EU-tason säädösvalmistelua ja vaikuttaa erityisesti tele- ja mediasääntelyä koskevaan uudistustyöhön, joka on osa laajempaa digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa. Viraston tavoitteena on EU-sääntelyn keventäminen, yksinkertaistaminen ja joustavoittaminen.

Viestintäviraston toimialaan kuuluvat muun muassa sähköisen viestinnän ja postin markkinavalvonta- ja sääntelyasiat, mediavalvonta, taajuushallinto sekä kyberturvallisuusasiat sijoitettuna vuoden 2014 alussa perustettuun Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskukseen. Viraston palveluksessa on noin 240 henkilöä.

Pääjohtajan tehtävänä on vastata viraston toiminnan yleisestä kehittämisestä ja johtamisesta sekä valvoa, että Viestintävirastolle kuuluvat tehtävät suoritetaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote valtioneuvoston päätöksestä.


Asiasanat: Internet , Posti , Puhelin , Radio , Taajuudet , Televisio , Tietoturva , Uutiset

LinkedIn Print