Kuluttajien tyytyväisyys postipalveluihin on säilynyt hyvällä tasolla

Julkaistu 18.12.2015

Viestintäviraston syksyllä teettämän kyselyn mukaan postin kuluttaja-asiakkaat ovat keskimäärin varsin tyytyväisiä sekä postipalveluihin että yleispalvelun toteutumiseen. Kyselytutkimuksella kartoitettiin kuluttaja-asiakkaiden tyytyväisyyttä postin kulkuun, postipalveluiden saavutettavuuteen sekä hintatasoon.

Parhaimmat arviot tutkimuksessa saivat postilaatikon sekä kirjelaatikon etäisyys kodista, postitoimipaikan esteettömyys sekä ensimmäisen luokan kirjeen kulkunopeus. Nämä kaikki saivat keskiarvoksi yli 4 asteikon ollessa 1-5. Postipaketin lähetyshinta taas koettiin heikoimmaksi, se sai keskiarvoksi alle 3.

Alueelliset eroavaisuudet tyytyväisyydessä ovat suhteellinen pieniä.

Pääkaupunkisedulla asuvat olivat tutkimuksen mukaan yleisellä tasolla tyytyväisempiä postipalveluihinsa kuin muualla asuvat. Erityisesti postipakettien sekä kirjeiden kulkunopeus sekä hintataso koettiin pääkaupunkiseudulla muuta maata paremmaksi. Edellisvuoteen verrattuna tuloksissa ei ollut merkittäviä muutoksia.

Lisätietoa kyselyn tuloksista on luettavissa Tilastot ja tutkimukset

Lisätietoja

Viestintämarkkina-asiantuntija Petri Peutere, p. 0295 390 511

Asiasanat: Posti , Asiakaspalvelu , Hinnat , Postinjakelu , Uutiset

LinkedIn Print