Langattomalle laajakaistalle lisätaajuuksia ja 5G-tutkimukset käyntiin

Julkaistu 27.11.2015

Kansainvälisen televiestintäliiton ITUn radioviestintäkonferenssi WRC-15 on päättänyt osoittaa lisätaajuuksia langattomalle laajakaistalle. Konferenssissa päätettiin aloittaa myös tutkimukset tulevaisuuden 5G-taajuuksista.

Langattoman laajakaistan käyttöön osoitettiin maantieteellisesti laajoilla alueilla harmonisoidut taajuuskaistat 1 427 - 1 518 MHz ja 3 400 - 3 600 MHz. Näiden taajuuskaistojen lisäksi osoitettiin Euroopan ulkopuolella tietyillä maantieteellisillä alueilla tai tietyissä maissa käytettäviksi mm. 700 MHz:n taajuusalue.

Konferenssin tärkeimpiä päätöksiä on taajuuskaistan 1 427 - 1 518 MHz harmonisointi langattomalle laajakaistalle. Tämän taajuuskaistan keskiosa 1 452 - 1 492 MHz on jo harmonisoitu Euroopan tasolla laajakaistaverkkojen käyttöön.

Suomen konferenssille ehdottaman taajuusalueen 470 - 694 MHz tutkiminen päätettiin siirtää Euroopan osalta vuoden 2023 konferenssin asialistalle osana laajempaa koko taajuusalueen 470 - 960 MHz eri radiojärjestelmien tarpeiden tutkintaa.

5G-verkkojen tutkimukset käyntiin korkeilla taajuuksilla

5G-teknologiaa varten tutkittavista taajuuskaistoista neuvoteltiin konferenssin loppuun asti. Tutkimukset keskittyvät nykyisten laajakaistaverkkojen käytössä olevia taajuuksia huomattavasti korkeampiin taajuuksiin 24,25 GHz:n ja 86 GHz:n välille. Tavoitteena oli valita rajallinen määrä taajuuskaistoja väliltä 6-100 GHz. Suomi tuki ehdotusta, että konferenssi olisi tehnyt päätöksen myös matalampien taajuusalueiden (6-20 GHz) tutkimisesta.

Tutkimukset tehdään vuosina 2016 - 2019 ITU-R:n tutkimusryhmissä. Lopulliset taajuuskaistapäätökset tehdään vuoden 2019 radiokonferenssissa teknisten ja yhteensopivuustutkimusten pohjalta.

700 MHz:n käyttöehdoista sopimus

Edellisessä konferenssissa langattomien laajakaistaverkkojen käyttöön osoitetun 700 MHz:n taajuusalueen käyttöehdoista päästiin myös sopimukseen. Päätös vahvistaa ehdot, joilla eri järjestelmien häiriötön käyttö naapurimaiden välillä voidaan toteuttaa. Lisäksi Suomen ja Venäjän välillä sovittiin konferenssin aikana kahdenkeskisellä sopimuksella tarkemmin langattomien laajakaistaverkkojen ja Venäjän ilmailun radionavigoinnin käytön ehdoista.

Viranomaisverkoille lisätaajuuksia

Laajakaistaisilla viranomaismaisverkoilla on mahdollisuus käyttää osaa taajuuskaistasta 694 - 862 MHz kansallisten tarpeiden mukaisesti. ITU:n päätöslauselma 646 kattaa kapea-, leveä- ja laajakaistaisten viranomaisverkkojen tekniset ja operatiiviset tarpeet huomioiden kehittyvien ja teollisuusmaiden kansalliset vaatimukset.

Lentokoneiden paikantaminen parantuu

Konferenssissa käsiteltiin kiireellisenä asiana lentokoneiden maailmanlaajuisen seurannan kehittäminen viime vuosina kesken lennon tapahtuneiden lentokoneiden katoamisten takia. Konferenssin päätöksen mukaisesti jatkossa satelliitit kattavat maaverkon tavoittamattomissa olevat alueet ja välittävät tiedot lentokoneiden lähetteistä, kuten sijainnista, lähimmälle maa-asemalle.

Lentokoneiden sisäinen tiedonsiirtojärjestelmä langattomaksi

Konferenssissa päästiin sopimukseen myös taajuuskaistoista ja toimenpiteistä, joilla lentokoneen hallintajärjestelmän kaapeliyhteydet voidaan korvata soveltuvin osin langattomalla tiedonsiirtojärjestelmällä. Kaapelit muodostavat suuren osan lentokoneen kokonaismassasta, ja langattoman järjestelmän käyttöönotto pienentää polttoaineenkulutusta tuoden lentoyhtiöille säästöjä.

Radioviestintäkonferenssi Genevessä päättyy perjantaina 27.11.2015. Suomen valtuuskuntaa ovat johtaneet ylijohtaja Juhapekka Ristola liikenne- ja viestintäministeriöstä ja johtaja Jarno Ilme Viestintävirastosta. Suomen valtuuskuntaan kuului Viestintäviraston ja liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi edustajia puolustusvoimista, sisäministeriöstä, Digita Oy:stä, Nokia Networksista, Yleisradiosta, Elisa Oyj:stä ja TeliaSonera Finland Oyj:stä. Seuraava radiokonferenssi järjestetään vuonna 2019.

Lisätietoja antavat:

Johtava asiantuntija Pasi Toivonen, Viestintävirasto, p. 0295 390 463

Viestintäneuvos Kaisa Laitinen, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0295 34 2608

Asiasanat: Internet , Puhelin , Taajuudet , Laajakaista , Mobiililaajakaista , Uutiset

LinkedIn Print