Määräyspäivityksillä luodaan edellytyksiä uusille viestintäyhteyksille ja kevennetään lupamenettelyä

Julkaistu 15.12.2015

Viestintäviraston radiotaajuusmääräyksen 4 uudessa versiossa määräyksen liitteenä olevaan taajuusjakotaulukkoon on tehty useita päivityksiä muun muassa Euroopan komission taajuuspäätösten sekä Euroopan sähköisen viestinnän komitean (ECC) päätösten ja suositusten mukaisesti.

Esimerkkeinä muutoksista voidaan mainita leveäkaistaisille radiomodeemeille avatut taajuuskaistat 400 MHz:n taajuuksilta, lyhyen kantaman laitteiden uudet kaistat 870 MHz:lla ja analogisten PMR446-radiopuhelimien salliminen myös digitaalisen PMR446:n taajuuskaistalla 446,1-446,2 MHz. Tarkempi lista tehdyistä muutoksista on määräyksen 4 perustelumuistiossa (MPS).

Myös luvasta vapautettuja radiolähettimiä koskevaa määräystä 15 on päivitetty. Uudessa versiossa avataan uusi taajuuskaista 870-873 MHz luvasta vapaille lyhyen kantaman radiolähettimille, liikenteen telematiikkalaitteille sekä jäljitys-, seuranta- ja tiedonkeruujärjestelmille. Lisäksi vapautetaan luvanvaraisuudesta taajuusalueella 1795-1800 MHz toimivat langattomat audiosovellukset ja taajuusalueella 63-64 GHz toimivat liikenteen telematiikkalaitteet.

Lue lisää

Radiotaajuusmääräys 4

Määräys 15 luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä

Asiasanat: Taajuudet , Uutiset

LinkedIn Print