Mobiilioperaattoreiden välisiin tukkuhintoihin merkittäviä alennuksia

Julkaistu 10.08.2015

Viestintävirasto on antanut 10.8.2015 huomattavan markkinavoiman päätökset matkaviestinverkon yhdysliikennemarkkinoilla DNA Oy:lle, Elisa Oyj:lle, TeliaSonera Finland Oyj:lle ja Ålands Telekommunikation Ab:lle. Päätösten myötä matkaviestinverkon yhdysliikennemaksut alenevat joulukuussa kolmanneksen.

Antamillaan päätöksillä Viestintävirasto tiukentaa mobiilioperaattoreiden yhdysliikennemaksujen sääntelyä. Virasto on ensimmäistä kertaa asettanut yhdysliikennemaksuille kustannussuuntautuneen enimmäishinnan. "Asetetun enimmäishinnan myötä operaattoreiden väliset yhdysliikennemaksut alenevat joulukuun alussa kolmanneksen nykyisestä 1,87 sentistä 1,25 senttiin minuutissa", tarkentaa Viestintäviraston pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka. Alemmat yhdysliikennemaksut edistävät operaattoreiden välistä kilpailua ja mahdollistavat jatkossakin edulliset matkapuheluhinnat Suomessa.

Euroopan komissio edellytti tätäkin tiukempaa sääntelyä, jota kuitenkaan koti-mainen lainsäädäntö ei mahdollista. "Vaikka hinnat eivät laske komission edel-lyttämälle tasolle, pidämme hintojen alennusta merkittävänä ja tulevaa hintaa kohtuullisena", toteaa pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka.

Viestintäviraston päätökset

Lisätietoja antavat:

Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, p. 0295 390 515

Viestintämarkkina-asiantuntija Annina Lehtonen, p. 0295 390 636

Yhdysliikennemaksu on teleyritysten toisilleen maksama korvaus kilpailijan verkkoon soitetuista puheluista. Teleyritysten välinen yhdysliikenne on edellytys kahden eri operaattorin asiakkaan väliselle viestinnälle. Yhdysliikennemaksujen kohtuullisuus on tärkeää, jotta viestintäverkkoja ja -palveluja olisi kaikkien teleyritysten ja käyttäjien saatavilla ja jotta yritysten kilpailuedellytykset olisivat tasapuolisia.


Asiasanat: Puhelin , Hinnat , Huomattava markkinavoima , Päätökset , Uutiset

LinkedIn Print