Muutoksia taajuuksien käyttöön sekä uusia luvasta vapaita taajuusalueita

Julkaistu 23.01.2015

Viestintävirasto on keventänyt lupahallintoa vapauttamalla radioluvasta 1,8 GHz:n alueella toimivat radiomikrofonit sekä tietyt ilma-aluksissa ja aluksissa toimivat matkaviestinverkkojen tukiasemat. Muutokset on saatettu voimaan uusimalla Viestintäviraston radiotaajuusmääräystä 4 sekä määräystä 15 luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuuksista.

Langattomien radiomikrofonien käytössä olevaa 1,8 GHz:n taajuuskaistaa on laajennettu siten, että kaista on nykyisin 1785–1804,8 MHz. Myös tällä osa-alueella toimivat mikrofonit on nyt vapautettu luvasta.

Vapautuksen luvasta ovat niin ikään saaneet Euroopan komission ns. MCA-päätöksen mukaiset ilma-alukseen sijoitettavat GSM1800-, UMTS2100- ja LTE1800-tukiasemat osa-alueilla 1805,100–1879,800 MHz ja 2110–2170 MHz sekä MCV-päätöksen mukaiset alukseen sijoitettavat GSM1800-tukiasemat osa-alueella 1805,100–1879,800 MHz. Kaikki edellä mainitut tukiasemat vaativat kuitenkin rekisteröinnin Viestintävirastolle.

Radioamatöörit ovat saaneet uudistuksen myötä käyttöönsä yhtenäisen 200 kHz:n radioamatöörikaistan 70 MHz:n taajuusalueella, kun osa-alueelle 70,175–70,225 lisättiin toissijainen radioamatöörikäyttö. Näiden muutosten ohella myös taajuusalueen 432–438 MHz osa-aluejakoa on täydennetty vaihtoehtoisen kanavajaon ja dupleksivälin sekä digitaalisten toistimien käytön mahdollistamiseksi.

Lisäksi 700 MHz:n taajuusalueelle (694–790 MHz) on lisätty 1.1.2017 voimaan tuleva siirtyvän liikenteen ensisijainen allokaatio, mikä mahdollistaa langattomien laajakaistaverkkojen käyttöönoton taajuusalueella.

Muutetut määräykset

Radiotaajuusmääräyksessä 4 määrätään radiotaajuuksien käytöstä eri tarkoituksiin. Lisäksi siinä määritellään tärkeimmät radio-ominaisuudet, jotka taajuusaluetta käyttävien radiolaitteiden on täytettävä. Määräyksen liitteenä oleva taajuusjakotaulukko kuvaa, kuinka radiotaajuudet, taajuuskaistat ja muut osa-alueet on jaettu eri käyttötarkoituksille.

Kts. Radiotaajuusmääräys 4

Määräys 15 luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä puolestaan määrittelee käytön ehdot sellaisille radiolähettimille, joiden käyttöön ei tarvita erillistä radiolupaa.

Kts. Määräys 15 luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä

Lisätiedot:

Päällikkö Petri Lehikoinen, p. 0295 390 453
Apulaisjohtaja Tapio Penkkala, p. 0295 390 434


Asiasanat: Taajuudet , Uutiset

LinkedIn Print