Näkövammaisille henkilöille kohtuuhintaiset ja esteettömät numeropalvelut

Näkövammaisille henkilöille on tarjolla erityishinnoiteltu 118-numeropalvelu, jolla turvataan näkövammaisten henkilöiden oikeus kohtuuhintaisiin ja esteettömiin yhteystietopalveluihin. Järjestely perustuu vapaaehtoiseen sopimukseen, jonka Eniro, Fonecta ja teleyritykset ovat tehneet Näkövammaisten Keskusliiton kanssa. Erityishinnoiteltu 118-numeropalvelu on otettu käyttöön toukokuun alussa.

"Yritysten omien toimenpiteiden ansiosta näkövammaisille henkilöille on nyt tarjolla saavutettava ja edullinen tapa käyttää yhteystietopalveluita. Toimialan yritysten vastuullinen toiminta on esimerkillistä. Samalla tarve viranomaisen sääntelytoimenpiteille poistuu", toteaa kuluttajansuoja-ryhmän päällikkö Merja Saari.

Viestintävirasto varmistaa yhteystietopalveluiden saatavuuden kaikkialla Suomessa

Jokaisella Suomessa on oikeus kohtuuhintaisiin puhelinluettelo- ja numerotiedotuspalveluihin eli yhteystietopalveluihin. Viestintäviraston tehtävänä on varmistaa kohtuuhintaisten ja kattavien yhteystietopalveluiden saatavuus kaikille käyttäjäryhmille kaikkialla Suomessa. Jos yhteystietopalveluita ei ole tarjolla jollain alueella tai jollekin ryhmälle, Viestintävirasto nimeää yleispalveluyrityksen, jolla on velvollisuus tarjota yhteystietopalveluita kohtuullisella hinnalla ja saavutettavasti.

Viestintäviraston selvityksen mukaan yhteystietopalveluita tarjotaan kattavasti koko Suomen alueella sekä internetin kautta että puhelimitse tai tekstiviestillä käytettävinä numeropalveluina. Merkittävä osa näkövammaisista henkilöistä ei pysty käyttämään internetin kautta tarjottavia edullisia yhteystietopalveluita. Tämän vuoksi puhelimitse tarjottavat palvelut ovat näkövammaisille henkilöille keskeisiä.

Viestintävirasto pyytää lausuntoa päätösluonnoksesta, jossa arvioidaan yhteystietopalvelujen saatavuutta, esteettömyyttä ja kohtuuhintaisuutta. Päätösluonnoksen mukaan kohtuuhintaisia yhteystietopalveluita on saatavilla kattavasti eikä tarvetta yleispalveluyrityksen nimeämiselle ole. Toimialan vapaaehtoinen järjestely turvaa kohtuuhintaiset yhteystietopalvelut myös näkövammaisille henkilöille.

Viestintäviraston lausuntopyyntö ja päätösluonnos

Lisätietoja erityishinnoitellusta 118-numeropalvelusta näkövammaisille

Lisätietoja:

Lakimies Anna Saarela, p. 0295390598

Päällikkö Merja Saari, p. 0295390541

Asiasanat: Puhelin , Lankapuhelin , Liittymä , Matkapuhelin , Tekstiviestit , Yleispalvelu , Uutiset

LinkedIn Print