Pakettilähetykset ovat kasvussa - kirjeposti hiipuu

Julkaistu 23.06.2015

Viestintäviraston postilähetysmarkkinoiden selvityksestä käy ilmi tuoreet trendit: pakettilähetysten määrät ovat edelleen kasvussa ja kirjelähetysten väheneminen on kiihtynyt entisestään, samoin painettujen lehtien määrä laskee.

Kirjeiden kokonaisvolyymi laskee edelleen, kun yritykset siirtyvät digitalisoitumisen myötä sähköiseen laskutukseen. Vuonna 2014 kirjelähetykset vähenivät peräti 10 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Lehtien sisällön siirtyminen internetiin vaikuttaa puolestaan painettujen lehtien levikkiin ja lukijamääriin laskevasti. Vuonna 2014 sanomalehtiä jaettiin varhaisjakelussa 12 prosenttia ja aikakauslehtiä 10 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013.

Verkkokaupan suosio nostaa pakettien määrää

Postilähetyksistä asemansa ovat parhaiten säilyttäneet mainosposti ja pakettikuljetukset. Pakettien kokonaismäärä kasvoi viime vuonna runsaat 2 prosenttia. Kasvun ennustetaan jatkuvan verkkokaupan suosion noustessa edelleen, vaikka kasvuvauhti onkin ollut edellisvuotta maltillisempi.

Viestintävirasto seuraa säännöllisesti kirje- ja pakettipalvelujen markkinoita Suomessa. Seurantaan kuuluvat eri postilähetyslajit eli kirjeet, lehdet, osoitteeton jakelu ja paketit.

Viestintäviraston postimarkkinaselvitys 2014

Lisätietoja:

Viestintämarkkina-asiantuntija Petri Peutere, p. 0295 390 511


Asiasanat: Posti , Jakelu , Kirje , Paketti , Uutiset , Tutkimukset

LinkedIn Print