Pohjoismaiset sääntelyviranomaiset kannattavat nykyistä kohdistetumpaa telesääntelyä

Julkaistu 26.08.2015

Pohjoismaiset sähköisen viestinnän sääntelyviranomaiset ovat laatineet yhteisen näkemyksen Euroopan komission digitaalisia sisämarkkinoita koskevasta strategiasta. Komissio julkaisi strategian toukokuussa ja pyytää siitä parhaillaan näkemyksiä.

Pohjoismaiset sääntelyviranomaiset pitävät digitaalisten yhteismarkkinoiden edellytyksenä sitä, että kaikille tarjotaan turvallinen ja toimintavarma liityntä viestintäverkkoon. On välttämätöntä varmistaa pääsy sellaisiin laajakaistapalveluihin, jotka pystyvät tuottamaan tietyt vähimmäispalvelut kotitalouksille ja yrityksille sekä taajamissa että maaseudulla.

Nykyinen viestintäalan sektorikohtainen kilpailusääntely kohtaa haasteita. Onkin tarpeen arvioida, missä tapauksissa tavanomainen kilpailulainsäädäntö ja siihen perustuva valvonta riittäisivät tulevaisuudessa. Viestintäverkkojen kehittyminen ja kasvava internetin päälle rakennettujen palvelujen käyttö muuttavat sähköisen viestinnän markkinoita. Sitä mukaa kun yhä suurempi osa viestintäverkkojen liikenteestä koostuu datasta, tarve ylläpitää perinteistä puheliikenteen sääntelyä vähenee. Sääntelyn tarve kuitenkin säilyy kiinteään verkkoon pääsyssä eli tilaajayhteyksissä.

Uusien ratkaisujen ja innovaatioiden edistämiseksi Euroopan digitaalisessa taloudessa sääntelyä ja siitä aiheutuvaa taakkaa tulisi vähentää siellä, missä se on mahdollista. Tämä on merkityksellistä arvioitaessa sääntelyn laajuutta: pitäisikö nykyistä sektorikohtaista telesääntelyä keventää sen sijaan, että sitä ulotettaisiin myös uudenlaisiin sisältö- ja sovelluspalveluihin? Yleistä kuluttajansuojan sääntelyä ja valvontaa pitäisi käyttää niin laajalti kuin mahdollista. Sektorikohtaisia kuluttajansuojaehtoja tulisi olla vain, mikäli niitä välttämättä tarvitaan.

Keskustelu komission strategiasta jatkuu ja pohjoismaiset sääntelyviranomaiset osallistuvat siihen olemalla aktiivisesti mukana, kun asiaa valmistellaan eurooppalaisten sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimessä BERECissä (Body of European Regulators for Electronic Communications).

The Digital Single Market Strategy - The Nordic NRAs' viewpoints [pdf, 72 KB]

Lisätietoja:

Pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka, Viestintävirasto, p. 0295 390 400

Johtaja Johanna Juusela, Viestintävirasto, p. 0295 390 402

Asiasanat: Internet , Puhelin , Taajuudet , Kilpailu , Laajakaista , Markkinat , Uutiset

LinkedIn Print