Postin toimipisteverkko ja kirjeiden kulkunopeus vaatimusten mukaisia

Julkaistu 13.03.2015

Posti Oy:n toimipisteverkko täytti edelleen vuonna 2014 postilain ja toimipisteasetuksen vaatimukset. Myös kirjeiden kulkunopeus oli vaatimusten mukainen.

Vuoden 2014 lopussa Posti Oy:llä oli 98 omaa toimipistettä ja 784 asiamiestoimipistettä. Lisäksi Postilla oli 96 pakettien noutopistettä ja 459 SmartPost-pakettiautomaattia. Toimipisteverkko täytti postilain ja toimipisteasetuksen vaatimukset. Suomen väestöstä asui viime vuonna kolmen kilometrin etäisyydellä toimipisteistä, noutopisteistä ja SmartPost-automaateista 83 prosenttia. Enintään kymmenen kilometrin etäisyydellä oli 97 prosenttia väestöstä.

Ensimmäisen ja toisen luokan kirjeiden kulkunopeudet täyttivät laissa asetetut vaatimukset. Ensimmäisen luokan kirjelähetyksistä oli perillä jättöpäivää seuraavana arkipäivänä 91 prosenttia ja viimeistään toisena arkipäivänä 98,8 prosenttia. Toisen luokan kirjelähetyksistä oli 97,4 prosenttia perillä jättöpäivästä lukien toisena arkipäivänä ja 99 prosenttia kolmantena päivänä.

Viisipäiväisen jakelun toteutumisessa esiintyi vuoden aikana puutteita, joiden vuoksi Viestintävirasto edellytti Posti Oy:ltä toimenpiteitä. Viisipäiväisen jakelun toteutumista seurataan tehostetusti kahden kuukauden välein.

Viestintävirasto valvoo ja seuraa postilain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Vuoden 2014 tarkemmat valvontatiedot ovat luettavissa Viestintäviraston verkkopalvelussa.

Asiasanat: Posti , Jakelu , Kirje , Uutiset

LinkedIn Print