PRS-satelliittipalvelu tuo varmuutta paikannukseen

Viestintävirasto hallinnoi uuden satelliittipalvelun kansallista toteutusta

Eurooppalainen Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmä alkaa tulevaisuudessa tuottaa turvattua PRS-palvelua (Public Regulated Service), joka on tarkoitettu ensisijaisesti viranomaisten käyttöön. Sen avulla voidaan myös tukea yhteiskunnallisesti strategisia ja kriittisiä sovelluksia normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Kehittyvät satelliittipaikannusjärjestelmät tarjoavat aiempaa kattavamman ja tarkemman paikannus- ja aikasignaalin sekä niitä hyödyntäviä uusia palveluja.

"Maailmanlaajuisten paikannusjärjestelmien ja niihin perustuvien sovellusten kehittäminen tuovat suomalaisille yrityksille myös uusia, kasvavia liiketoimintamahdollisuuksia digitalisoituvassa yhteiskunnassa", Kyberturvallisuuskeskuksen erityisasiantuntija Matti Kesäläinen sanoo.

"PRS-palvelu on suunnattu erikseen hyväksyttäville käyttäjätahoille, joiksi kaavaillaan esimerkiksi pelastus- ja turvallisuusviranomaisia sekä osaa huoltovarmuuskriittisistä yrityksistä. Järjestelmässä käytettävät tekniikat parantavat palvelun toimintavarmuutta sekä tahattoman että tahallisen häirinnän varalta", Kesäläinen jatkaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö on nimennyt Viestintäviraston kansalliseksi PRS-viranomaiseksi, joka tässä vaiheessa edistää palvelun käyttöönottoa Suomessa. Jatkossa Viestintävirasto hallinnoi PRS-palvelun kansallista toteutusta, valvoo toiminnan luvanvaraisuutta sekä PRS-vastaanottimien ja -tekniikan tietoturvallisuuteen kohdistuvien vähimmäisvaatimusten toteutumista tutkimus-, kehitys- ja valmistusvaiheissa.

PRS-palvelu on suunnitelmien mukaisesti käyttövalmis vuonna 2020. Palvelun täysimääräiseen hyödyntämiseen tarvitaan 25–30 kappaletta Galileo-satelliitteja. Tällä hetkellä niitä on taivaalla kahdeksan.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Matti Kesäläinen, Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus, puh. 0295 390 647, prs@viestintavirasto.fi


Asiasanat: Tietoturva , Kyberturvallisuus , PRS-palvelu , Satelliittipaikannus , Uutiset

LinkedIn Print