Soneran häiriötilanteisiin ei ollut yhtä yksittäistä syytä

Julkaistu 02.11.2015

Soneran palveluissa esiintyi elo-syyskuussa useampia merkittäviä häiriötilanteita. Vuositasolla vikojen määrä ei ole ollut poikkeava, mutta lyhyen aikavälin kehityksen vuoksi Viestintävirasto selvitti tarkemmin alkuvuoden toimivuushäiriöitä ja niiden syitä.

Viestintävirasto selvitti Soneran verkkojen ja palvelujen toimivuushäiriöitä käymällä yksityiskohtaisesti läpi Soneralta alkuvuoden aikana saamat häiriöraportit. Selvityksen perusteella virasto havaitsi lisäselvitettäviä kysymyksiä, jotka koskivat häiriötilanteiden syitä ja häiriönhallintaa, viestintäverkkojen ja -palvelujen varmistamista eli esimerkiksi verkon osien rakenteellista toteutusta sekä virastolle häiriöistä ilmoittamista. Viestintävirasto on käynyt Soneran kanssa läpi häiriötilanteet ja niihin liittyneet lisäselvitettävät asiat.

Soneran verkoissa ja palveluissa olleisiin merkittäviin häiriöihin ei ole ollut yhtä yksittäistä syytä. Häiriöt ovat johtuneet eri verkkolaitteiden ja -osien vikaantumisesta. Sonera on korjannut vikaantuneet laitteet ja toteuttaa vastaavien häiriöiden välttämiseksi ennaltaehkäiseviä jatkotoimenpiteitä, käytännössä verkon rakenteellista kehitystä ja laitetarkastuksia.

Viestintävirasto seuraa vastaisuudessakin Soneran, kuten myös muiden teleyritysten verkkojen ja palvelujen toimivuutta, ja ryhtyy tarvittaessa selvittämään vikoja tarkemmin.

Lisätietoja:

Apulaisjohtaja Jarkko Saarimäki, Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus, p. 0295 390 576

Erityisasiantuntija Heidi Kivekäs, Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus, p. 0295 390 525

Asiasanat: Internet , Puhelin , Taajuudet , Verkot , Viat ja häiriöt , Selvitykset , Uutiset

LinkedIn Print