Suomi ja Venäjä sopimukseen 700 MHz:n taajuusalueen käytöstä

Julkaistu 03.11.2015

Viestintävirasto ja Venäjän taajuushallinto ovat allekirjoittaneet sopimuksen 700 MHz:n taajuusalueen käytöstä raja-alueilla langattomille laajakaistaverkoille Suomessa ja ilmailun radionavigoinnille Venäjällä. Suomi ja Venäjä ovat keskustelleet 700 MHz:n taajuusalueen käytöstä maiden välisellä raja-alueella jo usean vuoden ajan.

Vuonna 2012 pidetty maailman radiokonferenssi (WRC-12) osoitti 700 MHz:n taajuusalueen TV-toiminnan lisäksi myös langattoman laajakaistan käyttöön. Päätös tulee voimaan välittömästi parhaillaan käynnissä olevan maailman radiokonferenssin (WRC-15) jälkeen.

Suomessa taajuusalueen siirtyminen TV-toiminnan käytöstä langattomille laajakaistaverkoille perustuu alun perin hallituksen syyskuussa 2012 eduskunnalle selontekona annettuun sähköisen median viestintäpoliittiseen ohjelmaan. Television taajuusmuutokset 700 MHz:n kaistan vapauttamiseksi on aloitettu tänä vuonna ja tehdään kokonaisuudessaan vuoden 2016 loppuun mennessä.

Uusi taajuussopimus mahdollistaa kattavien laajakaistaverkkojen rakentamisen Suomeen. Sopimus sisältää joitain rajoitteita langattomien laajakaistaverkkojen tukiasematiheyksiin 100 km:n etäisyydellä rajasta, mutta näillä ei arvioida olevan merkittäviä kustannusvaikutuksia. Lisäksi suuremmissa asutuskeskuksissa, kuten Imatralla, Lappeenrannassa, Haminassa ja Kotkassa rajoituksia on lievennetty.

Taajuussopimukseen sisältyvillä rajoitteilla varmistetaan, ettei Venäjän ilmailun navigointijärjestelmille ja Suomen langattomille laajakaistaverkoille aiheudu häiriöitä raja-alueella. Sopimuksen tekniset käyttörajoitteet koskevat tasapuolisesti koko laajakaistaverkkojen käyttöön tulevaa taajuusaluetta.

Viestintävirasto jatkaa neuvotteluja Venäjän taajuushallinnon kanssa myös Venäjän TV-toiminnan sisällyttämisestä maiden väliseen taajuussopimukseen.

Lisätietoja

Päällikkö Petri Lehikoinen, Viestintävirasto, p. 0295 390 453

Johtava asiantuntija Pasi Toivonen, Viestintävirasto, p. 0295 390 463

Asiasanat: Internet , Puhelin , Taajuudet , Televisio , Uutiset

LinkedIn Print