Taajuusneuvottelut eivät estä Digitan tekemiä taajuusmuutoksia

Viestintävirasto tarkentaa seuraavia Digitan 29.5. antamassa tiedotteessa esitettyjä asioita:

"Neuvottelut taajuusmuutoksen yksityiskohdista Suomen naapurimaiden kanssa ovat edelleen kesken. Tästä johtuen Digita katsoo, että siirtymä tulee todennäköisesti viivästymään."

Viestintävirasto on saanut taajuuskoordinointineuvottelut pääosin päätökseen naapurimaiden kanssa. Neuvotteluiden pohjalta Digita voi toteuttaa suunnitellut taajuusmuutokset Pohjois-, Keski- ja Itä-Suomessa vuoden 2015 aikana. Viestintävirasto jatkaa neuvotteluja muutamista yksityiskohdista Ruotsin, Viron ja Latvian kanssa. Näillä mahdollistetaan vuoden 2016 aikana tehtävät taajuusmuutokset rannikkoalueilla.

Viestintävirasto siis katsoo, että Digitalla on kaikki edellytykset suunniteltujen muutosten toteuttamiseen eduskunnan päättämässä aikataulussa 1.1.2017 mennessä.

"Muutos tulee aiheuttamaan kiinteistönomistajille arviolta kymmenien miljoonien eurojen kustannukset, kun tv-vastaanottojärjestelmiä joudutaan säätämään vastaamaan uusia lähetystaajuuksia."

Television lähetystaajuuksien muutokset edellyttävät muutoksia antennijärjestelmiin niissä taloyhtiöissä ja julkisissa rakennuksissa, jotka vastaanottavat televisiolähetyksiä yhteisantenniverkon kautta. Näissä kiinteistöissä tarvitaan antenniurakoitsija virittämään järjestelmän päävahvistin uudelleen. Satelliitti- ja antenniliiton SANT ry:n mukaan yhteisantennikiinteistöjä on Suomessa arviolta 40 - 60 000. Yhteisantennijärjestelmän muutostöiden kustannukset taloyhtiötä kohden jäänevät 100 - 1000 euroon. Pientaloissa antennijärjestelmiin ei normaalisti tarvita muutoksia.

Taustaa

Taajuusmuutokset perustuvat valtioneuvoston vuonna 2012 eduskunnalle antamaan sähköisen median viestintäpoliittiseen ohjelmaan sekä kansainvälisiin päätöksiin. Television antenniverkon hyödyntämä niin sanottu 700 MHz:n taajuusalue siirtyy vuoden 2017 alussa langattoman laajakaistan käyttöön. Jotta televisiopalvelujen määrä ei vähenisi antennitelevision taajuusalueen kaventumisen vuoksi, on tehokkaan DVB-T2-lähetystekniikan käyttöönoton lisäksi järjesteltävä TV-verkkojen lähetystaajuuksia uudelleen. Tämän vuoksi huomattava määrä Digitan UHF-taajuusalueen lähetysverkon päälähettimien ja täytelähettimien käyttämistä taajuuksista muuttuu.

Lisätiedot

Johtaja Jarno Ilme, Viestintävirasto, p. 0295 390 574

Päällikkö Suvi Juurakko-Lehikoinen, Viestintävirasto, p. 0295 390 446

Pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka, Viestintävirasto, p. 0295 390 400


Asiasanat: Taajuudet , Televisio , Antenni , Verkot , Uutiset

LinkedIn Print