Teletoiminnan liikevaihto laski kolme prosenttia vuonna 2014

Julkaistu 08.07.2015

Vuonna 2014 teletoiminnasta kertyi liikevaihtoa yhteensä vajaat 3,4 miljardia. Erityisesti kiinteän verkon laajakaista- ja puhelinpalvelujen tarjonnasta saadut tulot vähentyivät selvästi verrattuna edeltävään vuoteen. Matkaviestinverkosta kertyneet tulot laskivat vain hieman, kun taas tv- ja radiotoiminnasta kertyi tuloja lähes viidennes enemmän kuin vuonna 2013.

Kiinteästäverkosta saatujen tulojen väheneminen selittyy osin vähittäishinnoilla. Kiinteiden laajakaistaliittymien hinnastohinnat ovat laskeneet viime vuosina kaikissa nopeusluokissa. Merkittävimmin hinnat ovat laskeneet yhteysnopeudeltaan 10–30 Mbit/s liittymissä, joiden hinnat laskivat vuoden takaiseen verrattuna keskimäärin 7 prosenttia. Osan tuloista voidaan arvella myös siirtyneen teleyritysten tarjoamiin IPTV-palveluihin. IPTV-palveluilla tarkoitetaan kotitalouksille laajakaistaliittymien kautta tarjottavia TV-palveluja, joiden kautta on mahdollista katsoa samaa reaaliaikaista ohjelmistoa kuin kaapeli- tai antenni-tv:n kautta.

Teletoiminnan investoinnit olivat viime vuonna 525 miljoonaa euroa. Teletoiminnan kokonaisinvestointien laskiessa 7 prosentilla ainoastaan investoinnit kiinteään verkkoon kasvoivat. Monet osuuskuntamalliset toimijat toimittivat tietonsa ensimmäistä kertaa, ja vertailtavuuden säilyttämiseksi edelliseen vuoteen niiden tietoja ei laskettu kokonaislukuihin. Näiden toimijoiden liiketoiminta painottuu hyvin voimakkaasti kiinteän verkon investointeihin, joita oli yli 70 miljoonaa euroa.

Tiedot käyvät ilmi Viestintäviraston toisesta Toimialakatsauksesta, jossa käsitellään myös television teräväpiirtosiirtymää, haittaohjelmahavaintoja sekä postipalvelujen kehitystä.

Toimialakatsaus on luettavissa kokonaisuudessaan Viestintäviraston sivuilla

Lisätiedot:

Päällikkö Joonas Orkola, p. 0295 390 493

Viestintämarkkina-asiantuntija Hanne Mikkonen, p. 0295 390 652


Asiasanat: Internet , Posti , Puhelin , Radio , Taajuudet , Televisio , Tietoturva , Katsaukset , Uutiset

LinkedIn Print