Televisiokäyttöön osoitettuja taajuuksia muutettava vuoden 2015 aikana

Julkaistu 20.04.2015

Viestintävirasto on päivittänyt televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä annettua määräystä M70. Muutos vaikuttaa pääasiassa Pohjois-Suomen sekä Kristiinankaupungin televisioverkkojen taajuusmuutosten aikatauluun.

Taajuusalue 694 - 790 MHz eli niin sanottu 700 MHz:n taajuusalue siirtyy vuoden 2017 alusta televisiotoiminnalta langattoman laajakaistan käyttöön. Käyttötarkoituksen muutoksen vuoksi UHF -taajuusalueen televisioverkkojen taajuuksia on muutettava ja järjesteltävä uudelleen. Muutos perustuu valtioneuvoston vuonna 2012 tekemään sähköisen median viestintäpoliittiseen ohjelmaan.

Taajuusmuutokset toteutetaan vaiheittain sekä alueellisesti että ajallisesti. Alueittaisten muutosten aikana päälähettimillä lähetetään jonkin aikaa rinnakkain sekä nykyistä että uutta taajuutta. Rinnakkaislähetysten aikana alueen taloyhtiöiden yhteisantennijärjestelmät tulee virittää uusille taajuuksille.

Päivitetyn määräyksen mukaisesti televisiolähetysten taajuudet on muutettava vuoden 2015 aikana Digitan operoimissa televisioverkoissa Pohjois-Suomessa sekä Anvian operoimassa televisioverkossa Kristiinankaupungin alueella. Tällä aikataulutuksella halutaan varmistaa lähetystaajuuksien muutosten toteuttaminen ja 700 MHz taajuusalueen vapauttaminen annetussa aikataulussa.

Lisätietoa Pohjois-Suomen sekä Pohjanmaan nykyisistä sekä uusista kanavista

Määräys 70 televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Asiasanat: Taajuudet , Televisio , Antenni , Uutiset

LinkedIn Print