Television ohjelmistotoimilupien julistaminen haettavaksi

Julkaistu 28.01.2015

Uusi hakumenettely

Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) mukaisesti Viestintävirasto myöntää television ohjelmistotoimiluvat 1.1.2015 alkaen. Toimilupahakemuksen voi toimittaa Viestintävirastolle ilman erillistä hakukierrosta. Mikäli kapasiteettia on vapaana, Viestintäviraston on julkaistava saapunut toimilupahakemus ja ilmoitettava samalla määräajasta, jonka kuluessa muut hakijat voivat hakea ohjelmistotoimilupaa. Ohjelmistotoimilupa voidaan myöntää aikaisintaan kuukauden kuluttua hakemuksen tai Viestintäviraston ilmoituksen julkaisemisesta.

Tietoyhteiskuntakaaren 25 §:n mukaisesti Viestintävirasto myöntää ohjelmistotoimiluvan sitä hakeneelle, jos

  • hakija on maksanut hakemusmaksun, joka pitkäaikaista toimilupaa haettaessa on 5000 €,
  • hakija on vakavarainen ja sillä on ilmeinen kyky säännölliseen ohjelmistotoimiluvan mukaiseen toimintaan,
  • hakijan ei perustellusta syystä epäillä rikkovan lain säännöksiä ja
  • hakija on toimittanut riittävän selvityksen ohjelmiston jakelun järjestämisestä.


Mikäli kaikille hakijoille ei kuitenkaan ole osoitettavissa riittävästi lähetyskapasiteettia, siirtyy toimilupapäätöksen tekeminen valtioneuvostolle.

Ilmoitus saapuneesta hakemuksesta ja muiden hakemusten määräajasta

Viestintävirasto on vastaanottanut oheisen hakemuksen ohjelmistotoimiluvasta televisiotoimintaan.

Ohjelmistotoimilupahakemus: Oy Viasat Ab [pdf, 189 KB]


Käytettävissä oleva vapaa kapasiteetti

UHF-verkoissa on vapaata kapasiteettia seuraavasti:
DVB-T nipuissa 2,9 Mbit/s
DVB-T2-nipuissa 37 Mbit/s

VHF-verkoissa on välittömästi vapaata kapasiteettia 7 Mbit/s. Lisäksi kapasiteettia vapautuu 22.4.2015 mennessä kaikkiaan 42 Mbit/s lyhytaikaisten ohjelmistotoimilupien päättyessä.

Tietoyhteiskuntakaaren 23 §:n mukaisesti ennen ohjelmistotoimilupien myöntämistä myös muilla kiinnostuneilla on mahdollisuus hakea toimilupia. Viestintävirasto ilmoittaa tietoyhteiskuntakaaren 23 §:n 2 momentin perusteella, että määräaika, jolloin muun hakijan hakemuksen tulee olla saapunut Viestintävirastoon, on 2.3.2015 kello 12:00. Hakemuksen voi tehdä kirjallisesti postitse, sähköpostitse Viestintäviraston kirjaamoon (PL 313, 00181 HELSINKI, kirjaamo(at)viestintavirasto.fi) tai faksilla (0295 390 270).

Hakemuksessa on oltava:
  1. hakijan nimi, yhteystiedot ja kotipaikka;
  2. selvitys suunnitellusta toiminnan kestosta;
  3. selvitys käytettävästä lähetystekniikasta, ohjelmiston jakelun vaatimasta enimmäiskapasiteetista ja kapasiteetin saatavuudesta;
  4. selvitys hakijan vakavaraisuudesta ja kyvystä säännöllisen televisiotoiminnan harjoittamiseen;
  5. selvitys 26 §:ssä asetettujen toimiluvan myöntämisedellytysten täyttämisestä, jos ohjelmistotoimilupaa haetaan yleisen edun televisiotoimintaan;
  6. julkinen versio hakemuksesta, jonka Viestintävirasto voi julkaista.

Myönnettävät ohjelmistotoimiluvat ovat voimassa vuoden 2016 loppuun saakka.

Lisätiedot:

Lisätietoja antavat Kiinteät radioverkot -ryhmän päällikkö Suvi Juurakko-Lehikoinen ja radioverkkojen erityisasiantuntija Kari Kangas. Viestintäviraston sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)viestintavirasto.fi.

*Korjattu 28.1.2015 kello 17.20 "määräaika jolloin muun hakijan hakemuksen tulee olla saapunut Viestintävirastoon, on 2.3.2015 kello 12:00."

Asiasanat: Taajuudet , Televisio , Luvat , Uutiset

LinkedIn Print